Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj se připravuje na elektronizaci veřejných zakázek

26. 02. 2018

Na krajském úřadě se ve středu 21. února uskutečnil workshop k připravované elektronizaci veřejných zakázek. O aktuálním tématu diskutovali zástupci obcí, příspěvkových organizací a zaměstnanci krajského úřadu. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách, zadávaných podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je pro obce a kraje povinná od 18. října 2018.

„Liberecký kraj už od dubna 2017 zadává plně elektronicky veřejné zakázky na technický dozor investora a koordinátora BOZP prostřednictvím dynamického nákupního systému a již několik let také využívá elektronické aukce,“ uvádí Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, který převzal nad akcí záštitu.

Program zahrnoval praktické ukázky jednotlivých fází přípravy, průběhu a vyhodnocení výběrových a zadávacích řízení na dodavatele vybraných komodit, prací a služeb.

V rámci setkání se řešilo, jaké povinnosti přinese elektronická komunikace pro zadavatele
a dodavatele po 18. říjnu 2018 a jak se na tyto změny efektivně připravit.

Dalším tématem byl způsob hodnocení nabídek a vhodnost použití jiných hodnotících kritérií než je nejnižší nabídková cena. V této části byla prezentována veřejná zakázka Libereckého kraje na nákup profi myček. „Jednalo se o centrální veřejnou zakázku na nákup 8 myček do domovů důchodců Libereckého kraje, kde bylo zvoleno hodnotící kritérium náklady životního cyklu přístroje. Náklady byly vypočítány ze součtu konečné ceny, která zahrnovala cenu za položku, dopravu, demontáže, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy a dále nákladů na spotřebu vody a elektrické energie,“ dodává náměstek Pieter.

Závěr workshopu byl věnován možnostem efektivního zhodnocení obecního majetku formou prodeje nebo pronájmu prostřednictvím elektronické aukce.

Informace k akci jsou dostupné na webu: http://proebiz.com/kalendar-akci/323

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624