Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj se věnuje zvýšení bezpečnosti na silnicích

13. 01. 2016

Rada kraje na svém letošním 1. zasedání také schválila Roční plán činností BESIP Libereckého kraje 2016. Na základě tohoto plánu je prováděna veškerá činnost v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území Libereckého kraje.

Roční plán činností BESIP Libereckého kraje je rozdělen na analytickou a návrhovou část. Analytická část zahrnuje informace o nehodovosti, problémových oblastech, ohrožených skupinách účastníků silničního provozu a v minulosti realizovaných projektech Libereckého kraje a jeho partnerů. Návrhová část obsahuje seznam projektů plánovaných v roce 2016 včetně jejich rozsahu a předpokládaného rámce financování.

Z analytické části vyplývá, že za roky 2009 až 2014 podle statistik zemřelo na silnicích v Libereckém kraji 162 osob. V důsledku nepřiměřené rychlosti zemřelo 58 lidí a podíl smrtelných následků nepřiměřené rychlosti na celkovém počtu smrtelných nehod v tomto období tedy činil téměř 41%, čímž jde o nejzávažnější příčinu dopravních nehod v souvislosti s následky. „Jednou z preventivních akcí plánovaných Libereckým krajem na rok 2016 je výstava „STOP smrtelným nehodám“. Obsahuje fotografie a popisy dopravních nehod, které se odehrály v našem kraji. Jejím cílem je především poukázat na nebezpečí číhající na našich silnicích a seznámit veřejnost se skutečnými těžkými nehodami, jejichž příčinou byla nepřiměřená rychlost, alkohol za volantem a další závažné příčiny dopravních nehod,“ říká radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Akcí zaměřenou na motocyklisty je preventivní program „Učme se přežít“, kde si mohou začínající a méně zkušení motocyklisté zdokonalit své praktické dovednosti. V rámci 6 připravovaných kurzů si mohou motocyklisté procvičit v teoretické části techniku jízdy, poskytování první pomoci a základy legislativy. V praktické části se pak cvičí hlavně brzdění v různých rychlostech, plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou, brzdění v náklonu a výhybný manévr.

Rada kraje na včerejším zasedání rovněž schválila smlouvu na podnájem autodromu v Sosnové na 6 kurzů preventivního programu „Učme se přežít“. Poskytovatel těchto kurzů v roce 2016 bude vysoutěžen v rámci veřejné zakázky.  Na provedení 6 kurzů „Učme se přežít“ byla alokována částka 542.000 Kč.

„Liberecký kraj při plánování akcí v oblasti BESIP nezapomíná ani na nejmenší účastníky silničního povozu. Na podporu ostatní dopravní výchovy, například akce dny s dopravní výchovou v mateřských a základních školách, podporu projektů zavedení dopravní výchovy do rodin, podporu dobrovolníků a aktivity pro středoškoláky, pro letošní rok kraj vyčlenil částku ve výši 560.000 Kč,“ uvádí radní Vladimír Mastník.

Podpora systematické dopravní výchovy je jednou z dalších priorit Libereckého kraje v oblasti BESIP. Provozovatelům dětských dopravních hřišť (DDH) je podpora poskytována na dopravní výchovu, sestávající z teoretické části, prováděné na učebnách a následně z praktického nácviku jízdy podle pravidel na venkovních plochách DDH. Dopravní výchova probíhá podle tematického plánu Ministerstva dopravy ČR pro žáky 4. ročníků a je ukončena závěrečným přezkoušením. Při splnění požadovaných znalostí žáci získávají „Průkaz cyklisty“. „Na podporu dopravní výchovy jsme pro letošek vyčlenili částku ve výši 420.000 Kč. Rovněž zajišťujeme dopravu dětí ze 4. tříd základních škol na výuku dopravní výchovy na dětská dopravní hřiště, na což je pro rok 2016 vyčleněna částka 360.000 Kč,“ dodává radní Mastník.

Liberecký kraj také každoročně pořádá krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Krajského kola se vždy účastní 64 dětí ve dvou věkových kategoriích. Soutěžní družstvo je tvořeno 2 dívkami a 2 chlapci. V I. kategorii soutěží žáci 5. a 6. ročníků ZŠ a ve II. kategorii žáci 7. až 9. ročníků ZŠ. Děti absolvují celkem 5 soutěžních disciplín (jízda podle pravidel na dětském dopravním hřišti, znalostní test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, práce s mapou, jízda zručnosti a zdravověda Předpokládané náklady na spoluúčast při zajištění soutěže, která se v roce 2016 uskuteční v České Lípě, činí 59.000 Kč.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624