Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj si se saskými kolegy vyměňoval zkušenosti v oblasti veřejných zakázek

Bc. Dědková Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 22. 05. 2015 15:47
  • Ekonomika
  • Majetek a investice

Sdílet článek

Pracovního jednání na Zemském ředitelství Sasko v Drážďanech se minulý týden zúčastnil náměstek hejtmana LK Marek Pieter a zaměstnanci ekonomického odboru a oddělení veřejných zakázek krajského úřadu. Cílem jejich cesty byla diskuze a vzájemná výměna zkušeností na téma zadávání veřejných zakázek a komunálního práva.

Zástupci Zemského ředitelství Sasko seznámili českou stranu s  právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek ve veřejném sektoru v rámci Německa a konkrétněji ve Svobodném státu Sasko. Hovořili o legislativě, právní ochraně a dodatečných kontrolách veřejných zakázek. Kromě toho předali zkušenosti Komory pro zadávání veřejných zakázek Svobodného státu Sasko.

„Projednali jsme i zákonné podmínky pro účast českých společností v soutěžích, například provoz na železnicích, vápnění lesů, opravy silnic. Dle německého zákona §108 GWB musí být jmenován tuzemský zmocněnec pro převzetí dokumentů a nabídka sepsána v německém jazyce,“ uvádí náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Dalším tématem byly právní záležitosti týkající se rozpočtu obcí. Úřad právního dohledu Zemského ředitelství Sasko je příslušným úřadem pro deset saských okresů a města se statutem okresu Chemnitz, Drážďany a Lipsko. „U veřejných zakázek můžeme německým kolegům závidět stanovení zákonné lhůty u rozhodování o námitkách, která trvá pět týdnů. Rozpočty obcí jsou kontrolovány po projednání samosprávou Úřadem právního dohledu Zemského ředitelství Sasko s tím, že rozpočet je platný až po souhlasném stanovisku, případně po stanovení úpravy či podmínky souhlasu u vybraných oblastí, jako investice, ručení či úvěry. Krajský úřad Libereckého kraje jen na základě žádosti obce prověřuje hospodaření zpětně, tam kde není auditor,“  srovnává praxi v obou zemích náměstek Marek Pieter, který zástupce Zemského ředitelství Sasko seznámil s tvorbou rozpočtu a aktuálním systémem zadávání veřejných zakázek v České republice a v Libereckém kraji.

„Shodli jsme se, že průběh zadávacího řízení je v obou zemích podobný. V Německu, stejně jako v České republice, musí být do dubna 2016 zapracovány do právního řádu nové zadávací směrnice EU,“ doplňuje na závěr Marek Pieter.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky