Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj souhlasí s dotací na projekt zajišťující provoz veřejného mezinárodního letiště v Liberci

  • 04. 11. 2009 16:01

Sdílet článek

Rada kraje po projednání souhlasila s poskytnutím účelové dotace občanskému sdružení Aeroklub Liberec o.s., Liberec, na projekt pod názvem "Provoz veřejného mezinárodního letiště Liberec" . Dotace v maximální výši 1 100 000,- Kč je určena na období let 2009 až 2011 s tím, že v roce 2009 bude poskytnuta dotace v maximální výši 100 000,- Kč, v roce 2010 v maximální výši 500 000,- Kč a v roce 2011 v maximální výši 500 000,- Kč.

V roce 2008 bylo rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví stanoveno letiště Liberec jako mezinárodní neveřejné letiště s vnější hranicí. Dle návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (které musí být v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydány do konce roku 2011) je v budoucnu pro letiště Liberec vymezeno získání statutu veřejného mezinárodního letiště. Má totiž svůj nezastupitelný podíl při evropské integraci jako možný nejrychlejší způsob přepravy cestujících v ekonomické a podnikatelské sféře na vzdálenosti delší než 500 km (např. Frankfurt, Zurich, Brusel) i na kratší vzdálenosti - jednodenní cesty (např. Bratislava, Berlín, Mnichov).

Liberec je významným centrem Euroregionu Nisa, který zahrnuje území třech sousedních států, je rovněž správním centrem vyšší územně správní jednotky. V současné době žádné z letišť na území Euroregionu Nisa nenabízí rozhodující výhody pro letecké provozovatele. Z hlediska perspektivy rozvoje regionu může být letiště Liberec významným faktorem při rozhodování investorů pro vstup do silné sídelní aglomerace tvořené městy Liberec a Jablonec nad Nisou nebo širší spádové oblasti Euroregionu Nisa. Letiště Liberec má výhodnou polohu s dostatečnou vzdáleností od Prahy a jiných konkurentů, a proto se uvažuje i s dosahem z velkých mezinárodních letišť jako Praha - Ruzyně, Drážďany nebo Wroclaw.

Smlouvu ještě musí potvrdit Zastupitelstvo LK na svém zasedání 24. 11.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky