Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj souhlasí s dotací na projekt zajišťující provoz veřejného mezinárodního letiště v Liberci

04. 11. 2009

Rada kraje po projednání souhlasila s poskytnutím účelové dotace občanskému sdružení Aeroklub Liberec o.s., Liberec, na projekt pod názvem "Provoz veřejného mezinárodního letiště Liberec" . Dotace v maximální výši 1 100 000,- Kč je určena na období let 2009 až 2011 s tím, že v roce 2009 bude poskytnuta dotace v maximální výši 100 000,- Kč, v roce 2010 v maximální výši 500 000,- Kč a v roce 2011 v maximální výši 500 000,- Kč.

V roce 2008 bylo rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví stanoveno letiště Liberec jako mezinárodní neveřejné letiště s vnější hranicí. Dle návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (které musí být v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydány do konce roku 2011) je v budoucnu pro letiště Liberec vymezeno získání statutu veřejného mezinárodního letiště. Má totiž svůj nezastupitelný podíl při evropské integraci jako možný nejrychlejší způsob přepravy cestujících v ekonomické a podnikatelské sféře na vzdálenosti delší než 500 km (např. Frankfurt, Zurich, Brusel) i na kratší vzdálenosti - jednodenní cesty (např. Bratislava, Berlín, Mnichov).

Liberec je významným centrem Euroregionu Nisa, který zahrnuje území třech sousedních států, je rovněž správním centrem vyšší územně správní jednotky. V současné době žádné z letišť na území Euroregionu Nisa nenabízí rozhodující výhody pro letecké provozovatele. Z hlediska perspektivy rozvoje regionu může být letiště Liberec významným faktorem při rozhodování investorů pro vstup do silné sídelní aglomerace tvořené městy Liberec a Jablonec nad Nisou nebo širší spádové oblasti Euroregionu Nisa. Letiště Liberec má výhodnou polohu s dostatečnou vzdáleností od Prahy a jiných konkurentů, a proto se uvažuje i s dosahem z velkých mezinárodních letišť jako Praha - Ruzyně, Drážďany nebo Wroclaw.

Smlouvu ještě musí potvrdit Zastupitelstvo LK na svém zasedání 24. 11.