Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj spolupracuje na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení

22. 04. 2009
[id:7915|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

O partnerství a vzájemné spolupráci na projektu "Rozvoj sběru použitých elektrozařízení" se společností ASEKOL s.r.o., se sídlem: Praha 4, vznikla dohoda na podporu vzdělávání a osvěty obyvatel týkající se zpětného odběru elektrozařízení.

Společnost ASEKOL s. r. o. je provozovatelem kolektivního systému a zajišťuje pro výrobce elektrozařízení společné plnění jejich povinností stanovených zákonem pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

V rámci projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ bude společnost ASEKOL s. r. o. spolupracovat s Libereckým krajem v oblasti sběru a využití odpadních elektronických a elektrických zařízení a v oblasti environmentálního vzdělávání, informovanosti a osvěty obyvatel kraje.

Společnost se zavazuje realizovat bezplatně odběr elektrozařízení a elektroodpadu na základě dohody s Libereckým krajem, který zahrnuje dodání a obsluhu sběrných nádob na drobná zařízení např. od organizací kraje. Společnost ASEKOL s. r. o. se dále zavazuje po dohodě s Libereckým krajem poskytnout finanční nebo materiálovou podporu za účelem rozvoje a zkvalitnění sběrné sítě obcím popřípadě jiným subjektům na území kraje.

Společnost ASEKOL s. r. o. a Liberecký kraj budou spolupracovat na akcích v oblasti vzdělávání a osvěty obyvatel týkající se zpětného odběru elektrozařízení, zejména na informačních kampaních, osvětových akcích, školeních, seminářích pro zástupce obcí a společností apod., a to formou personálního zabezpečení, přímé účasti, dodání informačních materiálů nebo jinými způsoby dle dohody obou stran.

 Výše finančního vkladu do projektu ze strany Libereckého kraje je pro rok 2009 stanovena na 500.000,- Kč, ze strany společnosti ASEKOL s. r. o. 200.000,- Kč.

Touto dohodou bude podpořeno naplňování cíle Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje.  Zajistit sběr a využití odpadních elektronických a elektrických zařízení.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302