Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj uzavře smlouvy o placení poplatků ve zdravotnictví

Kraj uzavře smlouvy o placení poplatků  ve zdravotnictví

[29559|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/novak_c8ca06cb3c.jpg]

21. 01. 2009
[id:7395|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada Libereckého kraje souhlasila se způsobem úhrad regulačních poplatků  dle zákona o veřejném zdravotním pojištění krajem za péči poskytnutou pojištěncům ve zdravotnických zařízeních zřízených nebo založených Libereckým krajem.

„Plánujeme hradit tyto poplatky, kterým neříkám regulační, ale plošné, od l. února letošního roku,“ uvedl hejtman LK Stanislav Eichler s tím, že tato úprava bude platit na celém území republiky, vyjma Středočeského kraje, kde už je v platnosti od 1. ledna. 2009.

„Samozřejmě preferujeme legislativní opatření, podle kterého by měl být  tento zákon zrušen. Prošel již poslaneckou sněmovnou, nyní záleží na Senátu a podpisu prezidenta,“ dodal.

K tomu, aby mohly být poplatky za pojištěnce v Krajské nemocnici Liberec, a.s., Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. a Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p. o., hrazeny, bylo nutno definovat podmínky a s jednotlivými zdravotnickými zařízeními uzavřít dohody.

„Podstatou navrhované dohody je respektování zákonné povinnosti pojištěnce uhradit regulační poplatek za ošetření, hospitalizaci a položku na receptu ve zdravotnických zařízeních zřizovaných či založených krajem a jejich povinnost tyto poplatky vybírat,“ uvedl radní pro zdravotnictví LK MUDr. Pavel Novák.

Podle něj tak pojištěnec uzná písemnou formou tento svůj dluh vůči zdravotnickému zařízení  s tím, že souhlasí, aby jej za něj uhradil kraj a zároveň i s tím, aby kraj zpracovával jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o jejích ochraně. Příslušné zdravotnické zařízení pak přesměruje vzniklou pohledávku na kraj. Toto je ošetřeno smlouvou Libereckého kraje s uvedenými zdravotnickými subjekty, ve které zdravotnické zařízení vyjádří  s tímto způsobem řešení souhlas.

„Takto tedy nebude dotčena zákonná povinnost pojištěnce regulační poplatek uhradit a povinnost zdravotnického zařízení je vybírat. Rovněž nedojde porušení uvedeného zákona.o ochraně osobních údajů,“ zdůraznil radní..

Prohlášení pojištěnců bude v určitých dohodnutých časových obdobích zdravotnickými zařízeními odesíláno na kraj, tam evidováno a proplaceno.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302