Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj v režimu centralizovaného zadávání pořídí systém pro sledování služebních vozidel

04. 11. 2015

Využívání služebních automobilů Krajského úřadu Libereckého kraje a příspěvkových organizací bude přehlednější. Rada kraje na svém jednání 3. listopadu schválila zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na pořízení systému pro komplexní sledování provozu služebních vozidel, a to formou centrálního nákupu. K nákupu se připojí i některé příspěvkové organizace. Systém má být spuštěn v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku.

Toto zařízení zejména zpřehlední využívání vozidel, zefektivní kontrolu a zjednoduší veškerou evidenci provozu motorových vozidel každé organizace. Systém by měl být nasazen u vozidel, které jsou buď starší než 8 let, najednou měsíčně alespoň 500 km nebo jsou využívány na základě smlouvy i k soukromým účelům. Takové podmínky splňuje 28 služebních vozidel v majetku krajského úřadu. Se zahrnutím vozidel příspěvkových organizací se jedná celkem o 110 vozidel s možností rozšíření dodání systému až na 200 vozidel. Tato služba se osvědčila již u automobilů, které využívají například členové Rady Libereckého kraje.

„Při nasazení systému pro sledování odpadá vedení klasické knihy jízd, ta bude vedena v elektronickém režimu, včetně údajů o stavu paliva a jeho čerpání. Systém dále umožňuje mimo jiné přepínání mezi soukromou a služební jízdou s tím, že údaje o soukromé jízdě nejsou v systému nijak zaznamenávány, s výjimkou ujeté vzdálenosti. Zařízení umožňuje i identifikaci řidičů tehdy, když vozidlo používá více osob. Velkou výhodou je i možnost sledování pohybu a místa výskytu vozidla v případě jeho odcizení,“ vyjmenovává přínosy Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Přepokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 1.441.000 Kč (bez DPH).

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624