Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj vydal čtvrté číslo magazínu Rodinám. Přiblíží pěstounství i dobrovolnictví

02. 12. 2021

Další, v pořadí již čtvrté číslo zpravodaje pro rodiny s dětmi s názvem Rodinám právě vydává Liberecký kraj. Prostřednictvím dvou skutečných příběhů dětí, které vyrůstají v pěstounské péči, čtenářům přiblíží, jakými životními peripetiemi si ve svém věku již prošly, jaké je to vyrůstat v pěstounské rodině a jak je důležité mít blízkou osobu. Rubrika Volný čas po svém přináší rozhovor s Kristýnou Mirskou, dobrovolnicí pomáhající s doučováním chlapce žijícího v azylovém domě. Nechybí tipy na to, co podniknout v tomto období venku či doma.

„Problematice rodinného života se věnujeme dlouhodobě a jsem rád za projekty, které se tímto tématem zabývají. Proto má vydávání tohoto magazínu, který přináší řadu zajímavých a podnětných informací, smysl,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

V každém čísle tohoto zpravodaje se představují služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji, a to včetně dětských center či dětských skupiny). Rubrika Po kraji představuje tipy na naučné stezky či jiná zajímavá místa v přírodě, v rubrice Kultura rodinám autoři vždy představují jednu z příspěvkových organizací kraje z oblasti kultury, zejména její programovou nabídku pro rodiny.

Stálicí magazínu je příspěvek na téma Volný čas po svém, který obsahuje vždy rozhovor s aktivním středoškolákem – ať už to je  vedoucí skautského oddílu, člen mládežnického parlamentu, trenér florbalového týmu a podobně. Protože časopis vzniká pod hlavičkou odboru sociálních věcí, věnuje se i odbornějším tématům, jakým je například oblast náhradní rodinné péče.

Zpravodaj vychází dvakrát ročně  v elektronické i tištěné podobě, která je distribuována v omezeném nákladu prostřednictvím sítě mateřských a rodinných center v Libereckém kraji, jíž je Síť pro rodinu a Asociace Comeniana.  

Všechna již vydaná čísla zpravodaje Rodinám jsou ke stažení prostřednictvím odkazu https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-socialni-prace/rodinna-politika/rodinam-zpravodaj-rodinne-politiky-lk.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324