Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj vydal sborník dobré praxe rodinné politiky

19. 05. 2022

V rámci projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“ vydává kraj sborník dobré praxe. Distribucí tohoto sborníku chce Liberecký kraj dostat problematiku rodinné politiky více do povědomí obcí a ukázat, co rodinná politika přináší.

„Za tímto účelem jsme oslovili aktéry věnující se podpoře rodin v kraji, mezi kterými byly například obce, nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace nebo také soukromé firmy. Sesbírané příklady zahrnují mnoho různých oblastí, ve kterých lze rodiny podporovat, ať už jsou to slaďování rodinného a pracovního života, podpora rovných příležitostí, podpora bydlení, rozvoj volnočasových aktivit, zvýšení rodičovských kompetencí, stabilizace a rozvoj rodinných vztahů nebo také podpora mezigeneračních vztahů,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Mezi konkrétní příklady lze uvést příspěvek o klubu pro otce s dětmi s názvem Tátaboys nebo příspěvek o prorodinné politice firmy Drylock v Hrádku nad Nisou, díky kterému se mohou čtenáři dozvědět, že i velká firma může být rodinná. Inspirativním příkladem dobré praxe z města Turnov je zapojení veřejnosti do rozvoje a zlepšování veřejného prostranství v obci prostřednictvím participativního rozpočtu, v rámci, kterého byl podpořen například projekt na výstavbu turnovského pumptracku.

Sborník je v elektronické verzi ke stažení zde a zájemci ho také naleznou v příloze této tiskové zprávy. 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419