Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj vyhlásil granty na podporu životního prostředí

03. 04. 2017

Na zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péči o biotopy, činnost stanic pro handicapované živočichy a útulků pro opuštěná zvířata, ale i údržbu a obnovu drobných památek v krajině. Na tyto činnosti jsou určeny dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny Dotačního fondu Libereckého kraje. 

„Prioritní oblastí podpory, na kterou je vyčleněn nejvyšší finanční objem, je pro letošní rok údržba a obnova drobných památek v krajině. Dotace mohou být využity na údržbu a obnovu různých křížků, božích muk, výklenkových kapliček, pomníčků, drobných zvoniček, soch svatých a podobně. Těch máme v našem krásném kraji nepřeberné množství,“ říká Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. O finanční příspěvek bude možné žádat rovněž na zakládání mokřadů, což je po zákonné úpravě výrazně jednodušší. 

V rámci různorodého programu bude rozdělena rekordní suma v celé historii Libereckého kraje - celkem 3.195.000 Kč. Na jeden projekt může žadatel získat až 150.000,00 Kč. Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých výdajů projektu. Ty mohou být z období od 1. ledna 2017 do 30. září 2018.   

„Příjem žádostí bude probíhat od 2. do 31. května 2017. Návrhy projektů doporučuji vždy konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu,“ dodává Jiří Löffelmann.    

Bližší informace k programům jsou k dispozici na internetových stránkách www.dotace.kraj-lbc.cz. Tato nová součást webu Libereckého kraje má za cíl usnadnit orientaci v celém procesu administrace dotací z krajského rozpočtu.      

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624