Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj vyhlašuje soutěž „Kniha roku Libereckého kraje“

17. 01. 2018

„Kniha roku Libereckého kraje“ je první ročník soutěže, která přinese ocenění autorům nebo nakladatelům za mimořádné literární dílo vydané v příslušném kalendářním roce se vztahem k Libereckému kraji. Vyhlášení soutěže schválila na svém lednovém zasedání Rada Libereckého kraje. Od 1. února do 15. března 2018 mohou autoři nebo nakladatelé nominovat knihy do čtyř různých kategorií.

„Záměrem udílení ceny Kniha roku Libereckého kraje je podpořit autory a nakladatele k vydávání a šíření regionální literatury a také její propagace“ uvedla Květa Vinklátová, radní pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Do soutěže se mohou přihlásit autoři nebo vydavatelé, jejichž kniha se svým obsahem významně týká Libereckého kraje, jeho občanů a jejich díla, území nebo jeho dílčí částí, tradic, příběhů, historie, výrobků apod. „Podmínkou tedy není, že by sídlo nakladatele nebo trvalé bydliště autora muselo být v Libereckém kraji. Podstatný je právě a jen obsah,“ upozornila radní Vinklátová.

Knižní tituly vydané v roce 2017 bude moci do soutěže přihlásit autor nebo nakladatel od 1. února 2018 do 15. března 2018. Zaslané přihlášky následně zhodnotí sedmičlenná odborná komise, v níž zasednou zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, odborník v oblasti nakladatelské činnosti, v oblasti knižního obchodu i v oblasti grafického zpracování knih. „Jsem ráda, že za odbornou veřejnost přislíbil účast v komisi Jiří Padevět, známý autor a ředitel nakladatelství Academia Praha, Radek Sidun, významný typograf a vedoucí katedry grafiky VŠUP v Praze a liberecký knihkupec Martin Fryč,“ řekla Květa Vinklátová.

Vítěz každé kategorie získá finanční odměnu ve výši 10 tisíc korun a také cenu, kterou speciálně pro tuto soutěž vyrobí Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově. Cenu vítězům předá hejtman Libereckého kraje Martin Půta a radní Květa Vinklátová u příležitosti Světového dne knihy a autorských práv, tj. 23. dubna v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

„Výherci v jednotlivých kategoriích tj. beletrie a poezie, populárně naučná literatura, dále pak literatura pro děti a mládež, učebnice a také monografie, výtvarná publikace získají finanční odměnu ve výši 10 000 Kč a dále pak cenu vyrobenou Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Kamenickém Šenově. Kraj také udělí zvláštní Cenu Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury. Tato cena bude spojena se stejnou finanční odměnou,“ vysvětlila Květa Vinklátová.

„Liberecký kraj chce samozřejmě znát i názor občanů, proto ve spolupráci s Libereckým deníkem vyhlásíme i cenu veřejnosti. Bude na rozhodnutí hlasujících čtenářů, která kniha vyhraje,“ prozradila záměr kraje Vinklátová. Věcné ceny dostane nejen vítěz, ale i tři vylosovaní čtenáři. Hlasovat bude možné jak na internetu, tak prostřednictvím hlasovacích lístků zaslaných na Krajský úřad Libereckého kraje nebo do redakce Libereckého deníku.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302