Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj vyhlašuje soutěž Památka roku Libereckého kraje pro rok 2021

21. 01. 2022

Upozornit na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby ve zdejším regionu, které si zaslouží pozornost, například s ohledem na cestovní ruch a nové využití kulturních památek. Takový je cíl tradiční soutěže Památka roku Libereckého kraje. Její další ročník právě začíná.

Soutěž má jednu kategorii – stavební obnova i restaurování nemovité kulturní památky. Cena sestává z plakety s nápisem Památka roku 2021 Libereckého kraje, která je určena k umístění na vítězném objektu. Jeho vlastník k tomu obdrží finanční odměnu ve výši padesát tisíc korun.

Loni cena zamířila do Jablonce nad Nisou. Cenu získala obnova secesního domu v Korejské ulici.  Kromě nové fasády vkusně a citlivě pojatá rekonstrukce přinesla mimo jiné také výměnu oken, okapů a renovaci původních vchodových dveří.

„Velmi mě těší, že se čím dál víc majitelů památek skutečně chce zhostit obnovy a nekupuje památku jen na to, aby ji nechali zchátrat, mohli strhnout a získali tak pozemek pro novou výstavbu. V Libereckém kraji máme skvělé příklady obnov, a to jak čistě privátních, tak i veřejných či církevních. Například loňská skvělá obnova secesního bytového domu v Jablonci nad Nisou, to je skutečně čistá radost. Rádi takové obnovy oceníme,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Příjem elektronických přihlášek začne 1. února a potrvá do 30. dubna tohoto roku. Vítěze soutěže vybere odborná komise, složená ze zástupců Libereckého kraje a Národního památkového ústavu. Slavnostní udělení ceny a předání výhry se chystá na léto tohoto roku.

Aktuálně se na území Libereckého kraje se nachází 2248 nemovitých kulturních památek, z nichž je celkem 39 na seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek. Pozitivní příklady obnovy mohou v praxi vést i ke koupi nemovitosti v Libereckém kraji. Nový vlastník pak kulturní památku ve své podstatě zachrání, jako tomu bylo například u Kittelova domu, zámku Navarov a několika lidových staveb ve Žďáru u České Lípy.

Cenu za obnovy památek v rámci celé České republiky udílí pod názvem Patrimonium pro futuro neboli dědictví pro budoucnost Národní památkový ústav, popřípadě Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska jako Památku roku. Na lokální úrovni však toto ocenění chybí, proto se Liberecký kraj rozhodl tuto situaci v regionu změnit.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324