Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj vypsal soutěž o nejlepší projekt Týdne bezpečnosti 2008

01. 10. 2008
[id:7010|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Dne 13.10.2008 se uskuteční již druhý Evropský den bezpečnosti, tentokrát s tématikou – bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ve městech. Liberecký kraj jakožto signatář Evropské charty bezpečnosti silničního provozu akceptuje tento den a bude společně s partnery pořádat celou řadu aktivit, které budou začínat od 13.10.2008, tedy dnem vyhlášeným Evropskou Komisí, do 18.10.2008. Týden zvýšené pozornosti účastníkům silničního provozu ponese název „Týden bezpečnosti v Libereckém kraji II/2008“. V rámci aktivit tohoto týdne vyhlašuje Liberecký kraj soutěž o nejlepší projekt Týdne bezpečnosti II/2008

„Liberecký kraj vyzývá města, obce a ostatní instituce k činnosti v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, aby se soutěže zúčastnily,“ uvedl Vladimír Richter, člen Rady LK por dopravu.

„Tří nejlepší projekty budou oceněny – 1. cena 15 000 Kč, 2. cena 10 000 Kč a 3. cena 5 000 Kč,“ dodal.

Jak bude soutěž probíhat:

1.      Registrace projektu – na www.bezpecne-na-silnicich.cz a www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz   je umístěn registrační formulář, do něhož je nutné zapsat všechny potřebné  náležitosti.

2.      Registrace projektu do soutěže bude potvrzena Libereckým krajem.

3.      Realizace projektu soutěžícím v rámci týdne bezpečnosti (tedy 13.10.2008 – 19.10.2008).

4.      Zdokumentování projektu (popis akce, fotodokumentace, video).

5.      Předložení dokumentace projektu nejpozději do 28.10.2008.

6.      Vyhodnocení Komisí – 30.10.2008.

7.      Vyhlášení výsledků – 31.10.2008.

Forma soutěžního projektu:

§         Forma a podoba projektu není určena. Liberecký kraj vypisuje pouze doporučené aktivity.

§         Prezentace vlastních aktivit bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

§         Ukázky práce složek integrovaného záchranného systému z důrazem na bezpečnost silničního provozu.

§         Seminář pro účastníky silničního provozu (chodce, řidiče, motocyklisté, děti apod.).

§         Beseda ve školách a jiných vzdělávacích institucích.

§         Ukázky dopravní výchovy.

§         Vydání a distribuce tiskoviny, učebnice, podpůrných výukových prvků apod. týkající se dopravní výchovy.

Cílové skupiny projektů:

Projekty musí být zaměřeny na jednu nebo více cílových skupin.

Účastníky silničního provozu (řidiči, chodci, cyklisté, motocyklisté, děti apod..).

Organizace a jednotlivce působící v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti silničního provozu.

Hodnocení projektů:

1.      Projekty budou hodnoceny odbornou komisí složenou s představitelů Policie ČR, Libereckého kraje a zástupců dopravních hřišť v Libereckém kraji a to  podle následujících kritérií.

2.      Téma projektu (hlavním tématem je „bezpečnost ve městech“ bude hodnocena blízkost projektu k tomuto vyhlášenému tématu, váha kritéria: 35%).

3.      Viditelnost projektu (počet oslovených, účastníků projektu, PR podpora projektu apod.,  váha kritéria 10%).

4.      Inovativnost (nové přínosy a postupy, váha kritéria 30 %).

5.      Multiplikační efekt a udržitelnost (hodnocení pokračování “myšlenky” projektu po jeho ukončení, váha kritéria 25%).

Soutěže se mohou zúčastnit subjekty se sídlem v Libereckém kraji.

Evropská unie si stanovila cíl snížit počet smrtelných následků na silnicích z 54 000 obětí na 27 000 mezi roky 2001 a 2010. Za účelem pozvednutí vědomí, zviditelnění nejlepších regionálních aktivit a nabídky pracovat společně pro bezpečnost na silnicích Komise ustanovila Evropský den bezpečnosti.

„První Evropský den bezpečnosti proběhl 27.4.2007 a byl věnován mladým lidem, začínajícím řidičům a sdílení zkušeností. Byl zaměřen zejména na následky alkoholu a drog při řízení a zlepšování dopravní výchovy mladých lidí,“ připomněl Vladimír Richter.

 

 

Kontaktní osobou je: Ing. Jan Polák, koordinátor BESIP pro Liberecký kraj

                                  polak@bezpecne-na-silnicich.cz, tel. 603 897 077, 480 002 882

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302