Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj vystavil závěrečný účet za rok 2017

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 06. 06. 2018 00:00
  • Ekonomika

Sdílet článek

Liberecký kraj v loňském roce hospodařil úspěšně a opět skončil s výrazným přebytkem. Jeho část převedl na pokrytí smluvních závazků v roce 2018. Více než jeho polovinu ale mohl použít na projekty a aktivity napříč všemi rezorty. Závěrečný účet za rok 2017 společně s řádnou účetní závěrkou schválila 5. června 2018 Rada Libereckého kraje. O materiálech ještě bude hlasovat krajské zastupitelstvo.

„Jsem rád, že se nám dlouhodobě daří snižovat dluh Libereckého kraje a zároveň významně navyšovat investice do regionálních silnic, sociálních ústavů, středních škol, nemocnic a kulturních organizací Libereckého kraje. Oproti roku 2013, kdy šlo do investic zhruba 920 milionů, došlo v roce 2017 k nárůstu investic na 2,06 miliardy korun. Příští rok pak očekáváme částku na investice ve výši 2,15 miliardy korun. V roce 2017 se přes významný nárůst platů ve veřejném sektoru podařilo udržet nárůst v provozních výdajích pod hodnotou nárůstu příjmů kraje,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Kraji se vloni po celé rozpočtové období dařilo naplňovat plánované věcné záměry a cíle stanovené rozpočtem, včetně postupného snižování úvěrového dluhu, který na konci minulého roku činil 651,4 milionu korun,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová a dodala: „Oproti roku 2016 vzrostlo saldo hotovostního přebytku o 259 milionů korun. Díky tomuto příznivému trendu mohl kraj dodatečně podpořit některé projekty a aktivity za téměř 590 milionů korun, z nichž více než 430 milionů šlo do investic.“

Mezi nejvýznamněji dodatečně podpořené investiční projekty patří opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy, a to v objemu 200 milionů korun. Řadí se k nim i nákup nových sanitek pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje za 28 milionů korun a navýšení podpory krajských zdravotnických zařízení o 31,5 milionu na celkových 44 milionů korun. Dalších 23 milionů korun si například vyžádaly rekonstrukce a opravy školských budov a částkou 15 milionů korun podpořil kraj sportoviště v regionu, například Všesportovní areál Hraběnka v Jilemnici, který dostal navíc 10 milionů.

Dále si mimo jiné o více než 17,8 milionu korun polepšil resort sociálních věcí. Do oblasti cestovního ruchu, památkové péče a kultury šlo na investice krajských organizací a na obnovu památek navíc celkem 18,8 milionu korun. K významnému navýšení rozpočtu došlo rovněž u dotačního Programu obnovy venkova, a to o 7,2 milionu na celkových 27,2 milionu korun. O 5 milionů stoupla podpora výstavby a obnovy vodohospodářských akcí na celkových více než 80 milionů korun.

„Kraj si také nechal rezervu ve výši 60 milionů korun. Mohl by ji využít například v rámci zajištění veřejné dopravy v regionu nebo jako mimořádnou splátku jistiny úvěru na revitalizaci mostů na silnicích druhé a třetí třídy,“ vysvětlila náměstkyně Volfová. „Uvidíme, jak se budou tyto záležitosti do budoucna vyvíjet. V každém případě je dobré, že bude kraj po finanční stránce připraven,“ uzavřela Volfová.

Zbývajících 160 milionů z výše uvedených 590 milionů korun připadlo na neinvestiční výdaje, z nichž částkou 45 milionů korun kraj pokryl zvýšení nákladů provozovatelů autobusové a vlakové dopravy v kraji. Dalších 18 milionů korun kraj vyčlenil na dofinancování mezd pracovníků u záchranky a 3,1 milionu korun podpořil pracovníky v kulturních organizacích s podhodnocenými mzdami. Do odvětví sportu půjde oproti původnímu rozpočtu navíc 25 milionů korun. Díky 10 milionům korun z přebytku mohl kraj například také předfinancovat neziskové organizace v sociálních službách.

Youtube video

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky