Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj za první tři letošní měsíce ušetřil na veřejných zakázkách téměř 20 mil. Kč

13. 04. 2017

Od začátku letošní roku do konce března Liberecký kraj vyhodnotil 28 veřejných zakázek. Jejich předpokládané hodnoty činily 104.553.159 Kč. Smlouvy byly následně uzavřeny na částku 84.574.237 Kč. Liberecký kraj tak uspořil 19.978.922 Kč, tedy 19 % z původně stanovené hodnoty veřejných zakázek.

Jednalo se většinou o veřejné zakázky zadávané již podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a o veřejné zakázky malého rozsahu.

Největší úspory přinesly veřejné zakázky na služby, například na zajištění technického dozoru investora nebo ošetření významných alejí Libereckého kraje. Některé veřejné zakázky na služby bude Liberecký kraj nově realizovat elektronicky formou dynamického nákupního systému. Jde o zajištění technického dozoru investora, služby koordinátora na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zpracování projektových dokumentací. V současné době jsou na profilu zadavatele uveřejněny informace pro přihlašování dodavatelů. 

K úsporám došlo také, jako již v minulých letech, při nákupech formou elektronických aukcí, které se Liberecký kraj snaží využívat pro co nejvíce komodit. Nově byly touto formou pořízeny záložní zdroje – UPS, kdy úspora vyšplhala až na výši 43 %. „Téměř za polovinu oproti předpokládané sumě bylo pořízeno v minulém roce osm průmyslových praček, ostré kolo aukce bylo předvedeno přímo na celostátní konferenci v Praze. Letos jsme byli opět osloveni a v červnu budeme na této konferenci prezentovat centrální nákup myček, kdy jsme jako hodnotící kritérium použili náklady životního cyklu výrobku,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením dopravy, investic a veřejných zakázek.

Na přelom května a června letošního roku kraj připravuje centrální nákup elektrické energie
a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno. Tímto nákupem si zajistí dodávky elektřiny a zemního plynu v režimu smluv o sdružených službách na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. „Do zakázky se, tak jako v minulých letech, zapojí krajské příspěvkové organizace a některé obce Libereckého kraje,“ dodává náměstek Pieter. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624