Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj zahájí projekční přípravu na rekonstrukci silnice přes Ještěd

07. 03. 2018

Rada kraje odsouhlasila zadání projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci silnice III. třídy přes Ještěd. Předmětem rekonstrukce je úsek Horní Hanychov – Světlá pod Ještědem. Celková délka řešeného úseku je 7,1 km. Cílem Libereckého kraje je získat stavební povolení do konce roku 2019 a požádat o dotaci z Integrovaného operačního programu.  

„Vzhledem k tomu, že nemáme dostatek projektů k vyčerpání finančních prostředků z IROPu, rozhodli jsme se pro zahájení projekční přípravy na rekonstrukci silnice přes Ještěd. Stav komunikace je špatný. Jelikož se jedná o hlavní spojnici do Podještědí, rádi bychom s rekonstrukcí začali co nejdříve. Nejpravděpodobněji se jeví rok 2020,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj v současné době připravuje celkem 17 projektů v celkovém finančním objemu přesahujícím 2 mld. Kč, na které plánuje požádat o dotaci od Integrovaného operačního programu.  S ohledem na celkovou alokaci výzvy byl stanoven cíl vyčerpat minimálně 1,1 mld. Kč na území Libereckého kraje. V rámci inženýrské činnosti se vyskytly u některých akcí komplikace se získáním pozemků, nutných k realizaci stavby. Z tohoto důvodu rada kraje odsouhlasila zadání projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci 7,1 km úseku silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov.

V letech 2007–2008, před konáním mistrovství světa v klasickém lyžování, byla provedena velkoplošná oprava vozovky silnice III/2784 v délce 4,7 km. Z posouzení poruch vozovky silnice je v současné době zřejmé, že silnice vyžaduje kompletní rekonstrukci, včetně rekonstrukce odvodnění, propustků, zdí a podloží vozovky.

V rámci IROPu je v současné době již ukončena realizace dvou projektů, ve fázi realizace jsou nyní 3 projekty. Celkem 10 projektů je ve fázi přípravy, buď je připravováno podání žádosti o dotaci, nebo probíhá zpracování projektové dokumentace, a proto projektové žádosti zatím není možné připravit. U dalších dvou projektů (silnice II/286 Jilemnice – Košťálov, původně odhadované náklady ve výši 204 mil. Kč a silnice II/290 Roprachtice – Kořenov, původně odhadované náklady ve výši 133.185.500 Kč) projekční práce pokračují, ale je již nyní zřejmé, že nebude v uvedeném termínu dokončena inženýrská činnost.

Nad rámec výše uvedených akcí nově Liberecký kraj zařadí do IROPu akci silnice III/27246 Semerink – Křižany, která leží na způsobilé síti IROP a v současné době se připravovala jako investice do Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302