Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj zaplatí dalších 16 tisíc korun za ovce, které roztrhal vlk

20. 12. 2017

Liberecký kraj již poněkolikáté nahrazuje škodu, kterou způsobil zvláště chráněný živočich. Tentokrát vyplatí majiteli odškodné za zabití třech ovcí a jednoho jehněte vlkem obecným, ke kterému došlo v uzavřeném objektu v obci Provodín na Českolipsku 15. září 2017. Náhradu škody poskytuje Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Libereckého kraje jako neinvestiční účelovou dotaci. V tomto konkrétním případě se jedná o částku 16 000 Kč.  

„Škodu majiteli ovcí opět vyplatí Liberecký kraj, který takto již několikrát v minulosti postupoval. Částku pro náhradu škody za tento konkrétní případ poskytuje kraji Ministerstvo financí ČR,“ vysvětlil Jiří Löffelmann, radní Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova. Odškodné majiteli ve výši 16 000 Kč se poskytuje podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými, zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

Jednou z podmínek tohoto zákona je prokázání způsobené škody. Chovatel musí do 48 hodin od zjištění újmy na domestikovaných zvířatech nahlásit skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany přírody, což je obec s rozšířenou působností nebo Správa CHKO. Sepsaný protokol o škodě se zasílá na krajský úřad. Chovatel mezitím sepíše žádost o náhradu s vyčíslením škod. K té pak přikládá veterinární potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete a další potřebné doklady. Pokud je žádost v pořádku, ministerstvo financí zašle prostředky za způsobenou škodu a ty jsou poškozenému proplaceny Libereckým krajem jako neinvestiční dotace.

Protože byly podmínky dané zákonem splněny, škoda byla uznána jako oprávněná a náhrada za usmrcená zvířata byla chovateli v Provodíně poskytnuta. Ze strany Libereckého kraje se nejedná o první případ proplacení finančního odškodnění. „Letos v srpnu jsme vyplatili finanční náhradu ve výši 73 600 Kč za vlkem roztrhané ovce v Jindřichovicích pod Smrkem. Za dobu své existence kraj na náhradách škod způsobených zvláště chráněnými živočichy vyplatil přes dva miliony korun,“ dodává radní Jiří Löffelmann.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624