Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj ze svého rozpočtu uvolnil na sociální služby 41 miliónů Kč

Mgr. Langer Jiří

  • 06. 05. 2009 00:00

Sdílet článek

[id:8008|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Příspěvkové organizace resortu sociálních věcí a menšin nemají dosud schválené rozpočty pro rok 2009, a proto se jejich finanční hospodaření řídí podmínkami rozpočtového provizoria, resp. schváleným rozpočtem organizace z předchozího rozpočtového období.

Hospodaření organizací se řídí jejich schváleným rozpočtem pro příslušný rok, který po zahrnutí poskytovaných neinvestičních příspěvků z  rozpočtu kraje nebo stanovení odvodu do rozpočtu kraje se sestavuje jako vyrovnaný. Rozpočet může zahrnovat pouze náklady a výnosy související jen s jimi poskytovanými službami, které jsou předmětem jejich hlavních činností. Výnosy příspěvkových organizací jsou tvořeny mimo jiné i dotací MPSV, která byla oproti roku 2008 pro letošní rok výrazně pokrácena, tj. o 120 mil.Kč.

   

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V LETECH 2007 - 2009

Příspěvkové organizace resortu sociálních věcí a menšin

 Rok

2007

2008

2009

ROZPOČET PŘÍSP. ORGANIZACÍ

421 597,000

421 760,000

454 528,828

 

 

 

 

PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK CELKEM

44 702,000

41 665,624

42 916,000

z toho a)  na odpisy

14 375,360

14 450,000

16 064,542

          b)  na provoz

30 326,640

27 215,624

26 851,458

 

 

 

 

DOTACE MPSV CELKEM

237 552,000

200 995,000

107 827,000

Schválená dotace

237 552,000

200 995,000

80 898,000

Návrh na navýšení

 

 

26 929,000

 

 

 

 

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY

133 445,000

177 628,000

202 344,000

Ostatní výnosy

5 898,00

1 471,38

4 145,000

 

 

 

 

Na krytí nákladů PO chybí

 

 

97 296,828

 

 

Rada LK schválila rozpočtové opatření, kterým se převádějí finanční prostředky ve výši 41.000.000,00 Kč za účelem poskytnutí bezúročné půjčky příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí a menšin na částečné překlenutí časového nesouladu nákladů a výnosů, do výše dle níže uvedeného rozpisu.

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky