Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj získal od ministerstva prostředky pro dofinancování sociálních služeb, o jejich rozdělení rozhodne zastupitelstvo

11. 09. 2015

Liberecký kraj obdržel v srpnu 2015, z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí částku ve výši 32.292.000 Kč k dofinancování sociálních služeb. Finanční prostředky budou nyní rozděleny poskytovatelům sociálních služeb, kteří podali pro rok 2015 žádost o dotaci a zároveň jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Návrhy pro dofinancování sociálních služeb projednala Rada Libereckého kraje a o výši finanční podpory pro konečné příjemce rozhodne Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 29. září 2015. 

„Finance budou rozděleny způsobem poměrového dorovnání do maximálního návrhu podpory, a to poměrově plošně mezi zmíněné poskytovatele sociálních služeb. U podpořených služeb bude sledováno, aby nebyl překročen výpočet vyrovnávací platby na službu za daný kalendářní rok,“ uvedla náměstkyně hejtmana resortu sociálních věcí Lenka Kadlecová.

Seznam podpořených organizací a výše příspěvků bude zveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje, poté, co jej odsouhlasí zastupitelstvo.

V roce 2015 Liberecký kraj podpořil celkem 197 poskytovatelů sociálních služeb.

Přehled poskytnutí finančních prostředků pro podporu registrovaných sociálních služeb v Libereckém kraji v letech 2010 - 2015
(Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – kapitola 313 MPSV)

 

Podpořený rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Alokace celkem

271 184 000

243 047 000

246 268 000

268 121 000

315 407 200

346 104 000

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215