Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj zjišťuje možnosti trhu k provozu nového stravovacího centra

01. 02. 2018

Liberecký kraj využívá novinku ze zákona o zadávání veřejných zakázek a organizuje předběžnou tržní konzultaci na "Provoz stravovacího centra v budově "D".

V rámci připravované kompletní rekonstrukce objektu D v areálu krajského úřadu bude mimo jiné vybudováno také nové stravovací centrum (gastroprovoz). Před zahájením veřejné zakázky na dodavatele stavby je nutné stanovit podmínky provozování stravovacího centra v návaznosti na možnou úpravu projektové dokumentace.

Možnost vést předběžné tržní konzultace je výslovně upravena v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Pokud jsou tržní konzultace dobře a transparentně provedeny, tak mohou přispět ke správnému nastavení zadávacích podmínek a tím ke zvýšení zájmu dodavatelů,“ uvádí Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením dopravy, investic a veřejných zakázek. 

Kraj bude jednat společně se všemi dodavateli, kteří se konzultace zúčastní a výsledkem tohoto jednání by mělo být stanovení nevhodnějších podmínek pro provoz stravovacího centra.

„Dodavatelé se budou moci k navrhovaným možnostem vyjádřit, čímž dojde k získání relevantních
a objektivních informací o možnostech trhu,“
dodává náměstek Pieter.

Předběžná tržní konzultace se uskuteční dne 5. 2. 2018 od 13:30 hod. v budově krajského úřadu.

Jednání je otevřené a mohou se ho zúčastnit všichni poskytovatelé gastronomických služeb nebo závodního stravování. Kompletní informace jsou k dispozici na úřední desce a na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=173269.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624