Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj zřizuje dvě nové sociální služby, které nahradí Dětský domov pro děti do tří let. Reaguje tím na změnu legislativy

06. 09. 2022

Podle novely zákona o sociálně právní ochraně dětí již nebude možné od roku 2025 umísťovat děti ve věku tří a méně let do ústavní péče. Té se v regionu dlouhodobě věnuje krajská příspěvková organizace Dětské centrum Liberec. Liberecký kraj se proto rozhodl současné podmínky zohlednit a zřídí v libereckém dětském centru dvě nové sociální služby – sociální rehabilitaci a denní stacionář pro děti se zdravotním znevýhodněním.

„Postupná přeměna služeb dětského centra započala již v roce 2009, kdy se postupně snižovaly pobytové kapacity dětského domova do tří let věku. Zkvalitňujeme tam odbornou péči a vytváříme podmínky pro individuální přístup. V současnosti poskytujeme všechny pobytové služby dětem v malých rodinných skupinách v samostatných domácnostech i v běžné komunitě. Pomáhá nám i statutární město Liberec, jež kraji pronajímá 2 byty, kde o děti pečují stabilní týmy pracovníků,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Dvě nové sociální služby, které vyrostou v Dětském centrum Liberec:

  1.   Služba sociální rehabilitace

Bude pomáhat rodičům nezletilých dětí dosáhnout potřebné úrovně rodičovských kompetencí. Zajistí také nezávislost na sociální pomoci při péči o děti v rodinném prostředí. Službu by zařízení mělo provozovat ambulantní a terénní formou od 1. ledna 2023 s kapacitou do 10 klientů.

  1. Denní stacionář pro děti se zdravotním znevýhodněním

Jeho cílem je poskytnout dětem službu odpovídající jejich schopnostem, potřebám a přáním, dále vytvářet dětem podmínky srovnatelné se způsobem života vrstevníků a rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí v co nejvyšší možné míře. Předpokládaná kapacita služby je 12 uživatelů se zahájením činnosti od 1. ledna 2024.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419