Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Krajská delegace přivezla z návštěvy Vietnamu Dohodu o spolupráci a zajímavé náměty pro podnikatele

Mgr. Langer Jiří

  • 06. 05. 2009 00:00

Sdílet článek

[id:8014|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Z oficiální pracovní návštěvy vietnamské provincie Ha Tinh (17. – 26. dubna), kam ji pozval  hejtman provincie Le Van Chat, se vrátila  delegace Libereckého kraje ve složení hejtman LK Stanislav Eichler, radní Zdeněk Bursa a zastupitel Josef Souček. Doprovázel je podnikatel Petr Šimák. V průběhu návštěvy podepsal hejtman Stanislav Eichler a hejtman Le Van Chat 22. dubna 2009  předběžnou Dohodu o spolupráci mezi krajem Ha Tinh a Libereckým krajem, která bude předložena k projednání Radě  a Zastupitelstvu LK.

„Kraj Ha Tinh a Liberecký kraj v úmyslu posilovat přátelské vztahy a spolupráci mezi úřady, hospodářskými subjekty, společenskými organizacemi obou krajů v rámci procesu rozvoje vztahů mezi Českou republikou a  Vietnamskou socialistickou republikou, a v přesvědčení o užitečnosti a možnostech regionální spolupráce se usnesly na následujícím: Kraj Ha Tinh a Liberecký kraj v rámci svých pravomocí a v souladu s právními řády svých zemí mají v úmyslu rozvíjet vzájemné vztahy prostřednictvím meziregionální spolupráce. Strany mají v úmyslu zahájit činnosti směřující k podpoře spolupráce za účelem podpory výměny informací, zkušeností a rozvoje vztahů mezi obyvateli obou krajů ve všech oblastech, zejména pak ve školství, kultuře, tělovýchově a sportu, turistiky, investicích a průmyslové výrobě, hospodářském rozvoji a financích, informačních technologií, ochrany životního prostředí, zemědělství a lesnictví, pracovních sil, dopravě a energetice,“ praví se mimo jiné v

Dohodě s tím, že vstoupí v platnost na tři roky 15 dní po schválení příslušnými krajskými orgány. Podle hejtmana tak Liberecký kraj navázal na spolupráci s vietnamskou provincií, kterou již zahájili jeho předchůdci. Liberecký kraj například  navštívila vietnamská delegace z této provincie v únoru loňského roku.

Jednání v provincii Ha Tinh se zúčastnili vedle Le Van Chata také Nguyen Doan Sang, ředitel krajského úřadu přírodních zdrojů a  životního prostředí,  Nguyen Van Son, ředitel krajského úřadu práce, válečných invalidů a sociálních věcí, [Ho Anh Tuan, náměstek úřadu práce,  Luu Quang Binh, předseda představenstva akciové spol. Viet  Ha, Trinh Van Thanh a Son Minh Nguyen, zástupci provincie v ČR, tedy většinou ti, kteří absolvovali oficiální setkání s předchozí reprezentací LK v Liberci.

„V průběhu jednání se ukázalo, že provincie Ha Tinh, která má cca 5 tisíc km2, v 10 okresech žije 1, 3 miliónu obyvatel, vysokou školu a dvě vyšší odborné školy, a také dva přístavy, může českým podnikatelům v mnoha oblastech co nabídnout. Například zemědělcům, kteří se věnují zejména pěstování rýže, arašídů, citrusů a kaučuku, chovu dobytka a prasat a rybolovu, chybí zpracovatelský potravinářský průmysl – třeba konzervárny. Tady je velký prostor pro vývoz našich strojů a technologických zařízení, včetně pivovarů,“ uvedl Stanislav Eichler.

Podle něj je velký potenciál i v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin. Jsou tu významná ložiska železa, uhlí, titanu, stavebních materiálů, sklářských písků i kaolínu. V neposlední řadě se pracuje na stavbě dálnice Hanoj – Ho Či Minovo Město (Saigon).

„Ze zemědělského zaměření se chtějí postupně přeorientovat na průmyslovou výrobu. Na investice mají do roku 2015 k dispozici 8 miliard US dolarů. Hodlají například postavit  tepelnou elektrárnu, neboť jen 20 procent obyvatelstva má k dispozici elektřinu. A  potřebují také zásobárny na pitnou vodu v průmyslových zónách i spalovny odpadu,“ doplnil hejtman, který s celou delegací některé průmyslové zóny osobně navštívil.

S obdobnými informacemi se delegace setkala i v sousední provincii Nghe An, kterou navštívili na pozvání člena UV KS Vietnamu, šéfa KV KSV a předsedy Krajského lidového shromáždění Nguyen The Trunga.  Jednání se zúčastnili také jeden z nejvýznamnějších spisovatelů Vietnamu  Do Chu a  novinář a spisovatel Nguyen Bao.

Prezentaci provincie provedl v hlavním městě provincie Vinh City ekonomický expert, absolvent London School of Economist Hoang Nhat An, který přiblížil hostům fakta. Například že provincie se rozkládá na rozloze 1,6 mil. hektarů, žije zde 3,1 milionu obyvatel ve 20 okresech, včetně tří měst. Top prioritou je zde podle něj rozvoj elektrotechnického průmyslu, telekomunikací či textilního průmyslu ve čtyřech průmyslových zónách. V neposlední řadě se tu chtějí věnovat budování turistických, rekreačních a sportovních center, supermarketů, hotelů a restaurací. Jedno z budovaných turistických center na pobřeží členové delegace také navštívili.

V den odletu se pak delegace přemístila do Hanoje, který si letmo prohlédla.

„Domnívám, se, že se nám podařilo přivézt zajímavé podněty, které předpokládám by mohly být velmi ku prospěchu Libereckého kraje a zejména místních firem v současné době, kdy se tady potýkáme s velkou nezaměstnaností a hospodářskou krizí. Je to však jen první krok, teď je na obchodnících, podnikatelích a manažerech firem, zda investičních nabídek, které jsme z Vietnamu přivezli, využijí,“  hodnotil člen delegace a krajský radní pro ekonomiku Zdeněk Bursa s tím, že Liberecký kraj připraví z návštěvy provincií prezentaci pro Krajskou hospodářskou komoru a další podnikatelské subjekty.

„A také navrhneme, aby naše Krajská vědecká knihovna připravila Dny vietnamské kultury, na které samozřejmě pozveme delegaci z partnerského kraje Ha Tinh,“ uzavřel radní.

Návštěvu delegace velmi kladně hodnotil Filip Bubrle z poradenské konzultační společnosti  se specializaci na Vietnam Savado.Cons., s.r.o.

„Musím konstatovat, že delegace Libereckého kraje vedená hejtmanem Stanislavem Eichlerem udělala velmi důležitý krok k tomu, aby otevřela dveře provincie Ha Tinh pro české, respektive liberecké podnikatele.  Ve Vietnamu jako stále socialistické zemi bez politické podpory de fakto podnikatel z cizí země nemá velké šance na úspěch. Vietnamská strana teto delegaci přikládala velký význam, protože tady stale berou Českou republiku jako zemi z dlouhodobou tradicí vzájemné spolupráce, což bylo cítit na každém jednání, na nichž bylo přítomno bezpočet novinářů a televizních kamer. Připomínám, že provincie Ha Tinh leží na hranicích s Laosem a buduje jeden z největších přístavu pro námořní přepravu. Průmyslová zóna v Ha Tinh byla zařazena mezi prioritní průmyslové zóny Vietnamu,“ zhodnotil návštěvu Filip Bubrle, který byl všem jednáním přítomen.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky