Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajská nemocnice Liberec zvýšila zisk

26. 06. 2014

Výsledky hospodaření Krajské nemocnice Liberec za rok 2013 schválila ve středu na svém zasedání Valná hromada KNL, a.s. „Celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 25 milionu korun jsme použili na krytí neuhrazených ztrát z minulých let“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA a dodal, že si Krajská nemocnice Liberec udržela i platební schopnost a splácí své závazky ve stanovených termínech; zároveň klesl objem finančních prostředků vázaných v pohledávkách:

mil.Kč

Rok 2013

Rok 2012

Finační prostředky KNL

179 mil. Kč

99 mil. Kč

Pohledávky KNL

245 mil. Kč

387 mil. Kč

Závazky KNL

295 mil. Kč

351 mil. Kč

Krajská nemocnice Liberec tak i přes nepříznivý hospodářský výsledek v první polovině roku 2013 a vytvořenou kumulovanou ztrátu ve výši cca 68 milionu korun, dokázala své výsledky hospodaření výrazně zlepšit. Zároveň dokázala zvýšit svůj zisk proti roku 2012, kdy dosáhla zisku ve výši pouhých 1,013 milionu korun. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588