Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajská reprezentace se poprvé zúčastnila Sněmu SOLK

Krajská reprezentace se poprvé zúčastnila Sněmu SOLK

[29584|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/zasedani_a7f4da6d6e.jpg]

22. 01. 2009
[id:7401|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Prvního letošního Sněmu Sdružení měst a obcí Libereckého kraje  v sídle KÚLK v Liberci se v úterý 20. 1. zúčastnila, rovněž poprvé, nová politická reprezentace LK v čele s hejtmanem LK Stanislavem Eichlerem, náměstkem hejtmana Vítem Příkaským a radním pro životní prostředí a zemědělství Jaroslavem Podzimkem.

Předseda SOLK Martin Půta přednesl Zprávu o činnosti Sdružení v roce 2008 a  Program činnosti SOLK na rok 2009.

 Předseda například konstatoval, že do SOLK v loňském roce vstoupila další obec – Líšný a  že SOLK připomínkovalo řadu zákonů: Například souhlasilo s návrhem novely zákona o místních poplatcích, který navrhlo Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, a vyzvalo poslance a senátory, zvolené za obvody v Libereckém kraji k jeho podpoře. SOLK také navrhlo navýšení rozpočtu Fondu požární ochrany Libereckého kraje v roce 2008 z přebytku hospodaření LK za rok 2007 o 10 miliónů Kč, i tento návrh byl Zastupitelstvem LK přijat.

Dále SOLK navrhlo navýšení fondu na poskytování příspěvku obcím na tvorbu územně plánovací dokumentace v roce 2008 z přebytku hospodaření LK za rok 2007 o 2 mil. Kč, i tento návrh byl schválen.

Rozvíjela se také vzájemná mezinárodní spolupráce s okresem Zlotoryja z Polska, když se uskutečnila setkání,  na kterém se jednalo třeba o nabídce partnera ze Zlotoryje na spolupráci v projektu výstavby požární zbrojnice ve Zlotoryji.

V letošním roce hodlá SOLK ještě ve větší míře než vloni koordinovat aktivity s euroregionem, svazky obcí, mikroregiony a místními akčními skupinami působícími na území kraje.
Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302