Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Krajská tripartita se zabývala rozpočtovým výhledem kraje i vznikem center vzdělávání

Bc. Dědková Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 12. 10. 2015 16:04
  • Ekonomika
  • Rozvoj
  • Školství

Sdílet článek

K pravidelnému jednání se minulý týden sešla Rada hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje, tzv. krajská tripartita, jejímž předsedou je hejtman Martin Půta. Kromě informace o stavu zaměstnanosti v kraji a vývoji situace na trhu práce se zabývala také rozpočtovým výhledem kraje na období 2016-2019 nebo vznikem center vzdělanosti na území LK.

Členové tripartity vzali na vědomí změnu nominace za Svaz průmyslu a dopravy ČR, kdy se novým členem stala paní Naděžda Vojtíšková. Dále projednali návrh dodatečné nominace za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Navržení zástupci za oblast stavebnictví (Bohumil Meixner) a zemědělství (Pavel Jiran) se budou účastnit práce tripartity jako stálí hosté.

Tripartita se jako obvykle zabývala analýzou stavu zaměstnanosti v Libereckém kraji. K tomuto tématu hovořila ředitelka Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Liberci Kateřina Sadílková. Přítomné informovala, že míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji dále poklesla na 6,5 %, v kraji je více než 19 tisíc uchazečů o práci, což je ale o 4 tisíce méně než před rokem. Přesto v některých částech kraje trvají problémy s uplatněním uchazečů, zejména u dlouhodobě nezaměstnaných a absolventů. Naopak v některých profesích se projevuje stálý nedostatek, jde zejména o odborné technické profese a také například šičky, které jen obtížně hledá třeba firma Johnson Controls pro svoji továrnu v České Lípě.

Náměstek hejtmana pro ekonomiku Marek Pieter prezentoval navržený Rozpočtový výhled kraje na období 2016-2019, kterým se minulý týden zabývala také rada a koncem října bude projednáván zastupitelstvem. „Kraj má stabilní hospodaření, snaží se trvale hledat úspory v provozních nákladech i při otevřeném soutěžení veřejných zakázek. Naopak více prostředků chce investovat zejména do oprav svého majetku, zejména silnic, škol, zdravotnických a sociálních zařízení,“ uvedl náměstek Pieter. Schválený rozpočtový výhled bude podkladem pro přípravu Rozpočtu LK na rok 2016, který by měl být předložen radě a zastupitelům následně v listopadu.

V další části jednání se členové tripartity seznámili s projekty, které kraj v novém programovém období EU 2014-2020 připravuje k podání. Zatím bylo radou kraje odsouhlaseno celkem 46 projektů za celkem 3,5 miliardy Kč. Týkají se zejména dopravy (oprav silnic nižších tříd), zateplení škol, životního prostředí a sociálních služeb. Další projekty se ještě v příštích týdnech připravují ke schválení.

Jedním z podporovaných projektů jsou i Centra vzdělávání Libereckého kraje, která předpokládají vznik osmi moderních vzdělávacích center zaměřených na klíčové obory. Jedná se o centra orientovaná na zemědělství, techniku, řemesla, strojírenství a elektrotechniku, automobilový průmysl, informatiku, služby nebo uměleckoprůmyslový obor. Do jejich vybudování v areálech stávajících středních škol zřizovaných krajem by mělo být vloženo 300 mil. Kč.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky