Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajská vědecká knihovna v Liberci zpřístupní jedinečnou „znakoknihu“ pro neslyšící

14. 11. 2017

Čtení je pro většinu prelingválně neslyšících lidí náročnou a neoblíbenou disciplínou. Není neobvyklé, že kladný vztah ke čtení se buduje těžko a hledají se náhradní cesty, jak se k novým poznatkům, informacím, příběhům či zážitkům dostat. Krajská vědecká knihovna v Liberci chce vydáním „znakoknihy“ přispět k rozvoji čtenářství i českého znakového jazyka.

Po domluvě s tlumočníkem do znakového jazyka jsme zvolili knihu Lucie Seifertové Český ráj a jeho tajemství.  Výsledkem práce zpracovatelského týmu je webová aplikace v textové
a obrazové podobě („znakokniha“), která umožní neslyšícím dětským uživatelům jinou formu čtení. Obsah je zobrazován jako text a zároveň i jako vizuální záznam překladu textu do znakového jazyka.“,
uvedla ředitelka knihovny Blanka Konvalinková. „Při zpracování byl kladen důraz především na to, aby neslyšící porozuměli jednotlivým slovům, pochopili myšlenky, které slova vyjadřují a dobře chápali obsah knihy v celém širším kontextu. V neposlední řadě si pomocí „znakoknihy“ mohou rozvíjet své dovednosti v českém znakovém jazyce,“ dodala Konvalinková.

Tato webová aplikace bude dostupná/ bude k dispozici v online i offline verzi. Zájemci si tak knihu ve znakovém jazyce mohou přečíst a prohlédnout na webových stránkách knihovny. 

„Naše knihovna se snaží o získání certifikátu Handicap Friendly. V nedávné době jsme získali ocenění Ministerstva kultury „Knihovna roku“ za náš dlouholetý projekt Děti čtou nevidomým dětem. Uživatelům se sluchovým handicapem jsme nic podobného zatím nemohli nabídnout, proto jsme se rozhodli, že rozšíříme nabídku multimediálních publikací i pro ně.“, doplnila koordinátorka projektu Táňa Kuželková. 

Slavnostní křest proběhne ve středu 22. 11. od 15 hodin v prostorách liberecké radnice za účasti zástupců města i kraje, zpracovatelského týmu, autorky knihy Lucie Seifertové, sponzorů, žáků a pedagogů ze ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Liberci, zástupců komunity neslyšících a dalších. „Těší mě, že naše Krajská vědecká knihovna neustále rozšiřuje svou nabídku pro všechny skupiny čtenářů, tedy pro na sluchově postižené. „Znakokniha“ Lucie Seifertové Český ráj a jeho tajemství je dokladem moderního přístupu pracovníků knihovny k různým skupinám čtenářů," řekla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. 

Zpracovatelský tým, který se na vzniku webové aplikace podílel:  Lucie Seifertová (autorka knihy Český ráj a jeho tajemství), Karel Redlich (tlumočník znakového jazyka), Petr Hladík (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky při Masarykově univerzitě), Jan Myšák (kameraman).

Více informací Vám poskytne Lucie Romancová (koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele v Krajské vědecké knihovně v Liberci) romancova@kvkli.cz; tel.: 482 412 165; mobil: 608 180 681.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624