Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajské dotační programy v oblasti školství a mládeže podpoří projekty za více než 4,5 milionu korun

13. 03. 2023

Volnočasové aktivity, talentované děti, projekty prevence rizikového chování nebo pořízení kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními. To vše podpoří Liberecký kraj prostřednictvím dotačních programů v oblasti školství a mládeže celkovou částkou ve výši 4.600.881,10 korun.

„Účelové dotace v oblasti školství a mládeže mohou žadatelům pokrýt výdaje až do výše sedmdesáti procent celkových nákladů projektu. Tuto formu podpory považuji za velmi přínosnou a jsem rád, že se nám po třech letech mezi dotační programy podařilo znovu zařadit i soutěže a podporu talentovaných dětí,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Jiří Čeřovský.

V programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit bude podpořeno 63 projektů v celkové výši 2.656.628 korun, v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování 41 projektů v celkové výši 1.094.663 korun, v programu č. 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže 12 projektů ve výši 265.400 korun a v programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními je to 14 projektů ve výši 584.190,10 korun.

„V celkem čtyřech dotačních programech bude podpořeno 130 žádostí z celkových 149 podaných. Dohromady 19 žádostí bylo pro formální nedostatky administrátory programů z dalšího hodnocení vyřazeno,“ doplnil Čeřovský.

Statistika přijatých žádostí:

program

Přijaté žádosti o dotaci

Celkem

Splňující

Nesplňující

4.1 Program volnočasových aktivit

77

63

14

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

46

41

5

4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

12

12

0

4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

14

14

0

Celkem

149

130

19

Jednotlivé dotační programy v oblasti školství a mládeže:

4.1 – Program volnočasových aktivit

Kraj z něj podpoří činnost neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní (na úrovni rekreačního sportu) při naplňování a zabezpečení volnočasových aktivit dětí a mládeže, podpoří také činnosti škol v době mimo vyučování (odpolední zájmové kroužky) a školských zařízení zřizovaných obcí v době hlavních prázdnin (pobytové tábory).

4.3 – Specifická primární prevence rizikového chování

Program nabízí podporu škol všech stupňů se sídlem na území Libereckého kraje, s výjimkou škol zřizovaných krajem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Budou z něj podpořeny aktivity zaměřené na vzdělávání v přírodních a technických oborech cílené na rozvoj potenciálu žáků, zejména nadaných a mimořádně nadaných. Jedná se například o organizaci vědomostních soutěží, vzdělávacích seminářů či soustředění.

4.7 – Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Kraj z tohoto programu podpoří školy všech stupňů se sídlem na území Libereckého kraje, s výjimkou škol zřizovaných krajem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace umožní nákup kompenzačních pomůcek za účelem dosažení podpůrných opatření, která byla poradenskými zařízeními doporučena a jsou nezbytná pro vzdělávání těchto žáků.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419