Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajské výzvy pro podávání žádostí o dotaci v resortu zdravotnictví již běží

28. 01. 2015

Žádosti o dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v podprogramech č. 3.1 – Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené a č. 3.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů. Je možné podávat v době od 28. ledna 2015 do 27. února 2015. O vyhlášení Výzev v těchto podprogramech rozhodlo na svém zasedání dne 27. ledna 2015 Zastupitelstvo Libereckého kraje.

„Liberecký kraj se snaží pomocí těchto cílených dotací podporovat aktivity vedoucí ke zlepšování zdravotního stavu obyvatel, k podpoře zdravého životního stylu a ke zvýšení motivace k péči o vlastní zdraví,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Pieter, pověřený řízením resortu zdravotnictví.

V obou podprogramech lze, stejně jako v předchozích letech, podat maximálně dvě žádosti o dotaci. Žadatelem o dotaci mohou být především neziskové organizace, dále pak obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace obcí a obchodní společnosti.

V podprogramu č. 3.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené je předmětem dotace realizace ozdravného a rekondičního pobytu pro zdravotně postižené občany Libereckého kraje a maximální částka dotace, kterou lze žádat, je 70.000 Kč. 

V podprogramu č. 3.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů jsou předmětem dotace primárně preventivní a léčebné projekty s poměrně širokým okruhem zásahu cílové skupiny (podrobně je to specifikováno ve Výzvě). Maximální částka dotace, kterou lze žádat v tomto podprogramu je 50.000 Kč.

Výzvy pro podávání žádostí a další povinné formuláře, vč. odkazu na aktuální verzi žádosti o dotaci pro rok 2015 jsou zveřejněny na webových stránkách odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje: zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/dotace/rok-2015.

Kontaktní osobou pro konzultace a podávání žádostí je Bc. Kateřina Požická (tel.: 485 226 378,  e-mail: katerina.pozicka@kraj-lbc.cz) odbor zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588