Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský projekt NAKAP II pomůže rozvoji vzdělávání. Zapojí se do něj školy, liberecká Krajská vědecká knihovna i IQLANDIA

29. 07. 2020

Desítky středních škol napříč celým krajem, ale i pedagogicko-psychologické poradny, vědecké centrum IQLANDIA a Krajská vědecká knihovna Liberec se zapojily do rozsáhlého krajského projektu, díky němuž si školáci a studenti rozšíří obzory v polytechnických oborech a dospělí odborníci absolvují rozmanitá školení, která jim pomohou zkvalitnit výuku. Potrvá tři roky a náklady, které převyšují 130 milionů, zaplatí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II) také nabídne kroužky navazující na vzdělávací program a prohlubující tím znalosti a dovednosti středoškoláků.

„Mohou se těšit na badatelskou chemii, robotiku, architektonický ateliér, kroužek nekonvenčních technologií či malování a pískování skla,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. „Partnerské školy si budou moci pořídit nové vybavení, stroje a zařízení v celkové hodnotě téměř 40 milionů korun.“

Tento projekt reaguje na výstupy svého předchůdce, v němž se odborníci zabývali školskou inkluzí. Nabídka odborného vzdělávání bude proto směřovat i na kariérové poradce na základních školách a jejich ředitele, aby mohli žáky vhodně nasměrovat při výběru středních škol. „Využijí exkurzí do středních škol a do významných firem v kraji,“ poznamenal hejtman Martin Půta.

Za evropské peníze kraj také vybaví minimálně 45 základních škol v regionu polytechnickými pomůckami a zařízením. „V této oblasti budeme spolupracovat s místním nadačním fondem LISTEM 21, jehož záměrem je podporovat polytechnické vzdělávání v kraji,“ dodal Tulpa.

Hlouběji do potíží, které byly zjištěny při diskusích o tématu školské inkluzi, zasahuje také plánovaný monitoring zájmu škol o sdílení poradenských odborníků. „Zajímá nás, nakolik základní školy tíží nedostatek odborných pozic, především speciálních pedagogů a školních psychologů,“ vysvětlil na závěr náměstek Tulpa.

NAKAP

 

 

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324