Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský radní Zdeněk Bursa v Jablonci n. N.

Krajský radní Zdeněk Bursa v Jablonci n. N.

[29036|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/setkani_se_jablonec_91006d0e0d.jpg]

15. 12. 2008
[id:7261|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Krajský radní pro ekonomiku Zdeněk Bursa zahájil svoje plánované pravidelné výjezdy do kraje návštěvou Jablonce n. N.  Prvním místem, které ve druhém největším městě Libereckého kraje navštívil, byla jedna z krajských příspěvkových organizací – Gymnázium v Jablonci n. N., U Balvanu. Při diskusi s ředitelem školy Jiřím Kozlovským se podrobně seznámil s chodem školy. Středem jeho zájmu byla především v říjnu ukončená rekonstrukce tepelného zařízení objektu, která na škole proběhla v rámci krajem realizovaného komplexního řešení energetické optimalizace, která probíhá a bude probíhat na objektech kraje. Ředitel školy vyjádřil spokojenost s funkčností i odhadovanou úsporností instalovaného regulačního systému.

“Kraj chce i do budoucna investovat významné prostředky do snížení energetické náročnosti krajských objektů, a to nejen kvůli ekonomickým úsporám, které jsou jistě podstatné, ale i z důvodů ekologického aspektu, který tato opatření přinášejí“ řekl radní Zdeněk Bursa.

Podstatnou součástí návštěvy Jablonce bylo i setkání se starostou města Petrem Tulpou a místostarosty Lukášem Pletichou a Otakarem Kyptou. Z obou stran byly především nastíněny priority v oblasti investic a možnost další spolupráce mezi jedním z krajských center a Libereckým krajem. Zástupci Jablonce seznámili Zdeňka Bursu například s připravovaným projektem revitalizace oblasti jablonecké přehrady, která by měla přispět k rozvoji volnočasových a sportovních aktivit nejen obyvatel Jablonce, ale i přilehlých oblastí kraje.

Poslední jabloneckou zastávkou byla návštěva Okresní hospodářské komory. Komora, která vznikla v roce 1992 zákonem o hospodářské komoře, nabízí pro podnikatele i další subjekty řadu služeb. Tyto služby a aktivity mohou mít různou formu, od čistě formální v podobě připomínkování republikových zákonů, přes podílení se na vzniku strategických dokumentů až po zprostředkovávání neformálních kontaktů mezi podnikateli formou  klubových setkání. Zástupci obou stran se shodli, že aktivní činnost komory na území kraje je prospěšná.

„Hospodářská komora hodlá rozvíjet dosavadní spolupráci s Libereckým kraje“ řekl předseda Okresní hospodářské komory a místopředseda Krajské hospodářské komory Pavel Vích. Kraj získá vazbu na podnikatelské subjekty a ty na oplátku mohou aktivně ovlivňovat dění v našem kraji. Komora na území Libereckého kraje také nabízí možnost přeshraniční spolupráce, jak směrem k Polsku, tak i Německu, kde aktivně spolupracuje s tamními institucemi. Krajská hospodářská komora uskutečňuje řadu aktivit, jednou z nich, právě ve spolupráci s krajským projektem Techyes, což je osvětová kampaň na podporu technického vzdělávání a řemesel, vysílaná TV Genus každé úterý a čtvrtek.

„Tuto iniciativu komory vítáme a finančně podporujeme. Kvalifikovaných profesí je v kraji nedostatek, a to obzvláště v řemeslnických profesích,“ uvedl radní Bursa. Obě strany se shodly na prospěšnosti podobných setkání.

„Chceme se zástupci podnikatelů diskutovat častěji,“ dodal na závěr podnětné cesty na Jablonecko Zdeněk Bursa.    

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302