Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad Libereckého kraje si nechal jako vzdělávací instituce akreditovat vzdělávací program k novému správnímu řádu

04. 02. 2005
[id:2546|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Dnem 1. ledna 2006 nabude účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Tento zákon je základním procesním předpisem v oblasti správního řízení a značným způsobem změní způsob a podmínky vedení správního řízení u všech správních orgánů, které rozhodují ve správním řízení jako prvoinstanční i odvolací orgány. Změna tohoto právního předpisu bude nepochybně představovat značné odborné nároky na zaměstnance úřadů, kteří správní řízení vedou a vydávají správní rozhodnutí. 

 

Vzdělávání k novému správnímu řádu bude muset na krajském úřadě absolvovat cca 200 – 250 zaměstnanců. Nejedná se tedy o levnou záležitost, proto si úřad nechal akreditovat tento program, který bude školit zaměstnanec našeho úřadu JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru.

 

 „Tím, že jsme si to nechali akreditovat, můžeme vzdělávání započítávat do povinných 18 dnů akreditovaného vzdělávání pro každého úředníka v průběhu 3 let a zároveň jsme toto vzdělávání nabídli zdarma i všem obcím na území kraje“, řekl  Bohdan Tomáš, ředitel úřadu.

 

Každý absolvent tohoto školení obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce. U větších měst, která projevila zájem o tento program, bylo dohodnuto, že jejich zaměstnanci nebudou dojíždět za vzděláváním do krajského města, ale naopak pan doktor Němec bude vyučovat v jejich městě, pokud si sami zajistí prostory, kde se akce uskuteční.

 

Mohu již teď říct, že zájem je veliký, předběžně již projevily obce zájem o proškolení cca 650 zaměstnanců, k tomu ještě nutno připočítat zaměstnance krajského úřadu. Semily, Frýdlant, Turnov, Nový Bor, Jilemnice, Jablonec a Tanvald již projevily zájem o proškolení přímo u nich ve městě. V současné době probíhají první  kurzy pro zaměstnance krajského úřadu“, uzavřel Tomáš.   

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320