Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad nabídl rady, jak ušetřit vstupem do svazku škol

27. 02. 2018

Utvoření svazku škol je jednou z možností vzdělávacích subjektů, jak výrazně ušetřit na provozních nákladech. Ve čtvrtek 22. února proběhl na toto téma v budově krajského úřadu seminář s názvem Školy zřizované svazkem obcí – nové možnosti a možnost volby. Byl určen především starostům, zastupitelům a ředitelům škol. Tedy všem těm, kterých by se případná změna týkala.

Co si představit pod pojmem „svazková škola“? „Zjednodušeně řečeno jde o představu, kdy několik škol v regionu vytvoří jeden subjekt a společně hospodaří, což může znamenat úspory v provozních nákladech,“ uvedl náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu Petr Tulpa.

Současné finanční nároky stále rostou, mnohdy bez odpovídajícího zvyšování kvality dané služby. Dalším problémem v oblasti vzdělávání je například demografický vývoj, tedy úbytek žáků vstupujících do systému. V důsledku toho se hledají cesty a nové možnosti, jak daný stav zlepšit. Jednou z variant je právě zřízení svazkových škol, kdy školy a vzdělávací zařízení historicky samostatné a zřizované jednou obcí se propojí pod jednu novou právnickou osobu, jejímž zřizovatelem by se stal svazek obcí.

Cílem semináře, který se ve čtvrtek 22. února na toto téma konal v budově krajského úřadu, byla argumentační a základní metodická podpora pro změnu uspořádání, řízení a zřizovaní škol a školek do podoby škol zřizovaných svazkem obcí. Seminář se zabýval nejen tím, jak svazkovou školu zřídit a provozovat, ale také zkušenostmi zástupců krajů, kteří již ve svých obvodech toto uspořádání mají. „Účastníkům byla představena další možnost a varianta správy škol, kterou školský zákon již od roku 2006 umožňuje a která se může pro některé obce ukázat jako nečekaně jednoduché a účinné řešení problémů ekonomických, provozních nebo problémů se zajišťováním kvality vzdělávání,“ uzavřel náměstek Tulpa.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302