Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad povolil slévárně Ernst Bröer, spol. s r. o. zkušební provoz

14. 07. 2003
[id:686|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (+420) 485 226 302, fax: (+420) 485 226 330

 
Liberec, 2.7.2003

  

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje 

 

Krajský úřad povolil slévárně Ernst Bröer, spol. s  r. o. zkušební provoz

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství povolil rozhodnutím ze dne 7. ledna 2003 zkušební provoz dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší – Technologie tavení neželezných kovů a jejich slitin a technologií souvisejících, na dobu určitou ( do 30. 6. 2003 ) společnosti Ernst Bröer , spol. s r.o..

Rozhodnutím odvolacího orgánu ze dne 8. dubna 2003 bylo výše uvedené rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému projednání a rozhodnutí. Dle názoru Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy V, Liberec bylo rozhodnutí KÚ vydáno na základě dostatečných podkladů obsažených ve správním spise, ale bylo zrušeno pro formální pochybení  ( nepřiznání účastnictví v řízení okolnímu obyvatelstvu ).

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, po novém projednání věci a vypořádání se s připomínkami účastníků řízení vydal rozhodnutí  dne 30. 6. 2003 o povolení zkušebního provozu společnosti ERNST BROER, spol s. r.o, na dobu určitou do 31.12.2003.

Žadatel splnil všechny zákonné požadavky z hlediska zákona o ochraně ovzduší.

Rozhodujícím podkladem k vydaní rozhodnutí krajského úřadu ze dne             30. června 2003 o povolení zkušebního provozu velkého stacionárního zdroje ovzduší, umístěného v areálu společnosti ERNST BRÖER, spol. s.r.o., Krajinská 14, Liberec, bylo rozhodnutí ČIŽP, OI Liberec o povolení stavby zdroje ze dne 10. 10. 2002, kterým tento správní orgán výše uvedený zdroj povolil. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 10. 2002. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec, ze dne 23. 6. 2003, na vyžádání krajského úřadu, vydala doporučení povolit zkušební provoz zdroje do doby 31. 12. 2003. 

Vzhledem k tomu, že zákonné podmínky k vydání rozhodnutí byly splněny, nebyl žádný právní důvod, pro který by krajský úřad nevydal toto povolující rozhodnutí.