Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad povolil slévárně Ernst Bröer zkušební provoz

13. 01. 2003
[id:367|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (+420) 485 226 302, fax: (+420) 485 226 330

 

 
Liberec, 10.1.2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

Krajský úřad povolil slévárně Ernst Bröer zkušební provoz – stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje:

 

Krajský úřad LK jako příslušný orgán k vydání povolení rozhodl ve správním řízení o vydání povolení k uvedení do zkušebního provozu stacionárního zdroje, konkrétně technologie tavení neželezných kovů a jejich slitin a technologií, které souvisejí s provozováním společnosti Ernst Bröer v Liberci. Rozhodnutí v souladu se zákonem vydané 7.1. tohoto roku nabylo právní moci tentýž den. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovuje podle zákona o ochraně ovzduší následující závazné podmínky provozování stacionárního zdroje :

1) Celá provozovna bude provozována dle schváleného provozního řádu a dle technických podmínek provozu jednotlivých zařízení

2) Veškeré odpadní plyny z provozovny budou odváděny přes filtrační zařízení do výduchů uvedených dle dané technologie

3) Při žádosti o uvedení stacionárního zdroje k dalšímu provozu bude předložena zpráva o funkčnosti vzduchotechniky 

4) Do třech měsíců od uvedení do provozu budou změřeny autorizovanou skupinou specifické emisní limity pro zdroj a stanovené obecní emisní limity pro fluoridy vyjádřené jako F, formaldehyd, fenol, pachové látky,  a to na všech výduších, a vystavený protokol o měření bude neprodleně předán ČIŽP na uvedenou adresu.

5) Povolení k uvedení do zkušebního provozu je  uděleno na dobu určitou, a to do 30. 6. 2003. Po uplynutí platnosti povolení, tj. po 1. 7. 2003, nelze stacionární zdroje provozovat bez dalšího povolení orgánu ochrany ovzduší.

6) Po provedení jakékoliv změny týkající se zdroje jej nelze provozovat bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

 

Linda Futerová

tisková mluvčí