Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad zahájí přijímání žádostí o dotace na sportovní a školské programy, připravil k tomu informační videa

02. 03. 2018

Od 3. do 19. března 2018 do 14 hodin přijímá Krajský úřad Libereckého kraje žádosti o finanční příspěvky v rámci šesti dotačních programů v oblasti sportu a školství. Sportovní dotace jsou dvě, kde se celkem rozdělí 23.000.000 Kč, v oblasti školství nabízí kraj čtyři dotační tituly v celkové výši 4.400.000 Kč. Bližší informace mohou žadatelé získat zhlédnutím krátkých videí na youtube kanálu Libereckého kraje.

„Důležité je, aby si žadatelé pozorně přečetli pokyny k vyplnění žádosti a v případě nejasností se nebáli konzultovat postup s danými zaměstnanci odboru školství. Pro lepší orientaci jsme s kolegy natočili krátká informační videa, kde se žadatelé dovědí základní informace i tipy, na co si dát pozor. K nalezení jsou na youtube kanálu Libereckého kraje, případně na mé facebookové stránce,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu Petr Tulpa.

Pro letošní rok byly 31. ledna 2018 vyhlášeny pro oblast sportu dva dotační programy, a to na sportovní akce, kde je vyčleněno celkem 5.000.000 Kč, a na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, kde je připraveno 18.000.000 Kč.

V oblasti školství se jedná o čtyři finanční „balíčky“. V Programu volnočasových aktivit bude rozděleno 3.100.000 Kč, v programu Specifická primární prevence rizikového chování se jedná o částku ve výši 250 000 korun. Dále Liberecký kraj podpoří soutěže a talentované dětí, a to také částkou 250 000 Kč. V posledním čtvrtém programu Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními bude rozděleno 800 000 Kč.

V oblasti dotací platí velmi přísná pravidla, ze kterých nelze ustupovat. Žádosti, které budou vyplněny chybně, neúplně nebo u kterých se např. nebude shodovat písemná a elektronická forma, budou vyřazeny. Kontaktní osoby jednotlivých programů jsou připraveny konzultovat s žadateli jakýkoli dotaz. „Důležité je, aby žadatelé přišli včas. V žádosti podané na poslední chvíli, tedy těsně před konečným termínem odevzdání (19. března 2018, 14:00), není možné případné chyby opravit. Taková žádost je odsouzena k vyřazení,“ dodal Tulpa.

Projekty bude hodnotit Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje a rozhodovat o poskytnutí dotací pak bude Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 29. května 2018.

Před odesláním žádosti je možné další postup konzultovat se zaměstnanci odboru školství, jejichž kontakty jsou uvedeny níže:

4.23 Sportovní akce: Lucie Sviatková 485 226 634, 778 724 117, lucie.sviatkova@kraj-lbc.cz

4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích: Lucie Hlavsová 485 226 638, 778 543 214, lucie.hlavsova@kraj-lbc.cz

4.1 Program volnočasových aktivit: Martina Meierová, 485 226 636, 778 724 116, martina.meierova@kraj-lbc.cz

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování a Program 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními: Mgr. Petra Krčmářová, 485 226 224, petra.krcmarova@kraj-lbc.cz

4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí: Eva Hodboďová, 485 226 635, 739 541 550, eva.hodbodova@kraj-lbc.cz  

 

Odkazy na instruktážní videa:

https://youtu.be/r9G16EOTKd4 Video k dotačnímu programu 4.23 Sportovní akce

https://youtu.be/brn5_sObvIA Video k dotačnímu programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích

https://youtu.be/PnZihQD0mFs Souhrnné video k programům Školství a mládeže (4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními)

Další informace k dotačním programům naleznete na dotačním webu Libereckého kraje: https://dotace.kraj-lbc.cz/.

 

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302