Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Krajští radní schválili dlouhodobý záměr vzdělávání pro roky 2024 až 2028

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 05. 06. 2024 12:25
  • Školství

Sdílet článek

Podporovat dostupnost kvalitního vzdělávání pro každého bez rozdílu a uplatnění žáků v praktickém životě po škole a také pečovat o pedagogy. To jsou hlavní cíle dokumentu z oblasti školství, jehož obsah schvalovali na svém včerejším jednání krajští radní. Jeho název zní: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2024–2028 (DZ LK 24–28).

„DZ LK 24–28 představuje významný koncepční dokument pro oblast vzdělávání na území Libereckého kraje a vymezuje základní strategický rámec pro rozvoj školství. Navazuje na předchozí dokument a při jeho tvorbě bylo nutné přihlédnout i ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+ a Strategii rozvoje Libereckého kraje 2021–2027 a Strategii sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

První kapitola dokumentu se věnuje obecné charakteristice kraje, demografickému vývoji, vzdělanostní struktuře a trhu práce. Ve druhé kapitole jsou prezentovány priority rozvoje vzdělávání na období 2024–2028. „Zde se zaměřujeme zejména na oblasti, které je třeba řešit napříč všemi stupni vzdělávací soustavy, a nesmíme zapomínat ani na vzdělávání těch, kteří o naše děti pečuji – na pedagožky a pedagogy,“ doplnil náměstek Čeřovský.

Důležitou součástí dokumentu jsou i tzv. průřezová opatření, která reflektují rozličné trendy současného světa i lokálního dění, které nelze opomíjet. „V Libereckém kraji chceme klást důraz na digitální vzdělávání, duševní zdraví žáků, jejich každodenní pohyb pro zdraví fyzické a také se budeme zasazovat o rovnost příležitostí ve vzdělávání,“ doplnil Čeřovský.

Dále bude podporováno vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, neboť jak ukazují následující tabulka a graf, v roce 2022 významně stoupl počet cizinců v Libereckém kraji:

Počty dětí a žáků-cizinců v předškolním, základním a středním vzdělávání v Libereckém kraji:

Země původu

Segment vzdělávání a školní rok

Předškolní vzdělávání

Základní vzdělávání

Střední vzdělávání

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

Bulharsko

15

11

12

38

34

27

12

8

10

Kazachstán

0

1

3

7

6

4

4

6

6

Moldavsko

11

15

9

48

48

46

10

5

11

Mongolsko

127

103

110

247

262

277

28

42

41

Německo

2

1

0

5

4

4

0

2

1

Polsko

10

8

8

24

23

28

7

7

6

Rumunsko

13

8

5

30

30

28

3

2

6

Rusko

12

12

17

23

26

23

13

10

5

Slovensko

54

50

48

223

230

219

57

67

67

Ukrajina

105

105

446

356

393

2400

130

140

294

Vietnam

100

106

120

174

185

191

43

59

64

Ostatní cizinci

29

21

17

71

76

77

22

23

32

Celkem cizinci

478

441

795

1246

1317

3324

329

371

543

Graf: Vývoj počtu cizinců a jejich podíl na obyvatelstvu Libereckého kraje v letech 2012-2022:

graf 1

V neposlední řadě se kraj věnuje i tématu zajištění potřebných kapacit středních škol a jejich oborové struktuře. „V tomto ohledu musíme vzít v potaz demografický vývoj v Libereckém kraji,“ uzavřel Čeřovský.

Graf: Počet narozených v Libereckém kraji v letech 1952–2022:

graf 2

Tabulka: Očekávaný počet obyvatel Libereckého kraje ve věku nástupu do procesu vzdělávání:

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3letí (předpoklad nástupu do MŠ)

 4.650

4.592

4.496

4.385

-

-

-

6letí (předpoklad nástupu do ZŠ)

4.681

4.901

4.724

4.650

4.592

4.496

4.385

15letí (předpoklad nástupu do SŠ)

5.011

5.266

5.202

5.098

4.631

4.567

4.571

19letí (předpoklad nástupu do VOŠ)

4.072

4.313

4.280

4.478

5.011

5.266

5.202

Liberecký kraj již také zná statistiky k letošním přijímacím zkouškám. V rámci prvního kola přijímacího řízení na střední školy bylo přijato 4.269 uchazečů (95,4 %) a nepřijato 207 uchazečů (4,6 %). Volných míst do druhého kola přijímacího řízení bylo 650 v 52 oborech ve 28 středních školách bez rozdílu zřizovatele. „Co se týká kola druhého, víme, že bylo podáno 404 přihlášek. Je potřeba ale zdůraznit, že žáci mohli volit až ze tří škol. Fyzicky je tedy dětí, jež se zapojily do druhého kola, podstatně méně – odhadem zhruba 160,“ vysvětlil náměstek Jiří Čeřovský.  

Youtube video

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky