Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kreslíř Petr Ferdyš Polda vystaví na kraji své ilustrace knih Marka Řeháčka

31. 10. 2012

 

Liberecký kraj pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerové pořádá v sidle Libereckého kraje, U Jezu, vestibul, v Liberci vernisáž výstavy ilustracímalíře Petra Ferdyše Poldy do vlastivědných publikací Marka Řeháčka nazvanou Cesta krajinou.

Zahájení se koná ve středu 7. listopadu v 16 hodin. Úvodní slovo přednese Marek Řeháček,

Výstava je přístupná od 2. do 30. listopadu 2012, 8.00 – 17.00 hod., pondělí a středa do 18.00 hod. Hudební doprovod a občerstvení je tradičně zajištěn.

 

Petr Ferdyš Polda

-------------------------------------

Narodil se 22. června 1960 v Liberci, po vystudování Střední průmyslové školy strojní pracoval jako montážní dělník a kontrolor v motorárně LIAZu. Prošel celou řadou dalších zajímavých povolání - pastevec, manažer, správce koupaliště, grafik a novinář. Od počátku devadesátých let se navíc živí jako výtvarník. Příležitostně se též zabývá reklamní tvorbou.

 

Kreslit začal již v dětství, pod vlivem svého strýce - amatérského malíře - postupně přešel k olejomalbě. Je typickým představitelem realistické krajinomalby, vzorem jsou mu ruští realisté. Petr Polda se inspiruje především krajinou severních Čech, jeho velkorozměrové obrazy, zastoupené dodnes výhradně v soukromých sbírkách, zachycují především přírodní scenérie. 

 

V posledním období nachází oblibu a obživu v kresbách. Jeho tužkokresby sloužily jako výtvarný doprovod k článkům v Kalendáři Liberecka, časopise Lužické a Jizerské hory, Právu a Hrádecku. Ilustroval knihy Hrádek nad Nisou - obrázky z minulosti (1995), O pozoruhodných a tajemných místech Ještědských hor (1995), Vyprávění o strašidlech (1996) a Hrádecko - kraj skal, pelyňku a větrných mlýnů (1997). V současnosti jeho kresby zdobí vlastivědnou přílohu časopisu Hrádecko.

 

Petr Ferdyš Polda je svému okolí znám jako horolezec, podivín, fantasta a neskutečně všestranný hudebník (kytara, mandolína, basa). Společně s dětským turistickým oddílem Kletr, který spoluzaložil a dodnes vede, procestoval kus světa (Rusko, Nepál). Kdysi o něm bylo napsáno, že by se se svojí prokopnutou kytárkou a obrazy lesů protloukl v každém století. Všichni jeho přátelé potvrzují, že je to pravda.

 

Petr Polda je ženatý, má dvě dcery, žije v Liberci.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588