Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krizové řízení v působnosti územních samosprávných celků určené pro zastupitele obcí a úředníky územních samosprávných celků

29. 08. 2005
[id:3090|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Místní centrum celoživotního vzdělávání SOU nábytkářského v Liberci ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje, Hasičským záchranným sborem, oddělením krizového řízení  Krajského úřadu Libereckého kraje a s předními odborníky vybraných obcí připravilo a nabízí vzdělávací program pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků „Krizové řízení v působnosti územních samosprávných celků“, který je akreditován Ministerstvem vnitra  ČR pod číslem AK I./PV-775/2005 .         

Průběžné vzdělávání ve smyslu §20 zákona 312/2002 poskytuje aktuální dovednosti pro výkon správní činnosti při zajištění připravenosti obcí na mimořádné události, krizové situace a ochranu obyvatel.

V době, kdy obce mají povinnost rozpracovávat opatření z havarijního a krizového plánu kraje, budou kurzy zaměřeny na tento úkol a to zejména na získání dovedností  účastníků v oblasti vyhodnocení možných následků mimořádných událostí v konkrétních obcích, zajištění ochrany obyvatelstva, jeho evakuace, nouzového přežití a na organizaci obnovy území a života obcí.

Kurzy jsou určeny zejména pro úředníky a pověřené pracovníky městských a obecních úřadů, volené členy zastupitelstev, zaměstnance organizačních jednotek zřizovaných obecními a městskými úřady a pověřené pracovníky právnických a podnikajících fyzických osob. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Vzdělávací kurzy budou zahájeny v měsíci listopadu 2005. Bližší informace je možné získat na SOU nábytkářském v Liberci, Horská 167, tel.: 482725090,  spsn@iol.cz , i na stránkách http://web.iol.cz/spsn.