Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kytičku si k MDŽ odnesly od náměstka Svobody také členky Českého svazu žen

11. 03. 2019

V jablonecké Městské sportovní hale se v pátek 8. března sešlo při příležitosti MDŽ na 40 členek zdejšího Českého svazu žen. Setkání, kterého se zúčastnil také náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda, nebylo ale pouhou oslavou svátku přítomných žen. Účastnice se také z několika projevů dozvěděly, jaké aktivity pro ně až do konce roku svaz chystá a jaké jsou před jejich organizací nejdůležitější úkoly v boji za ženská práva.

Akci zahájily nejprve gratulace náměstka hejtmana Pavla Svobody a náměstka jabloneckého primátora Davida Mánka k Mezinárodnímu dni žen. Každá z přítomných dam dostala karafiát a žlutý tulipán. Potom se slova chopila Jana Herkommerová za Klub seniorů při Českém svazu žen, aby přítomné ženy seznámila se všemi novinkami. Po několika proslovech následovala diskuse a volná zábava. K příjemné atmosféře přispělo hudební vystoupení Rychnovského tria.

Náměstek Pavel Svoboda znovu připomněl, že v řadě oblastí nemají ženy stejná práva jako muži. Především ale popřál ženám, aby svůj svátek prožily obklopení láskou, úctou a porozuměním. „MDŽ jsem s místním svazem oslavoval i v minulých letech. Je to pro mne vždycky milé setkání. Dozvím se, jaké problémy dnes seniorky nejvíce tíží, popovídám si s nimi, a to je pro mne taky důležité,“ řekl.

Ženské hnutí má v českých zemích dlouhou tradici. Už v roce 1903 byl založen Ženský klub český, později z něj zásluhou Františky Plamínkové vznikla Ženská národní rada. Její předsedkyní byla v letech 1945–1948 JUDr. Milada Horáková, později ve vykonstruovaném procesu popravená komunisty. Ženská rada vydávala vlastní časopis pro ženy – Vlasta. V roce 1950 vznikl již pod taktovkou komunistů Československý svaz žen, který se v roce 1968 v rámci federalizace republiky rozdělil na českou a slovenskou část.

Po roce 1990 Československý svaz žen zanikl, Český svaz žen i časopis Vlasta přetrvaly až do dnešních dnů. Dnes je svaz nezávislý, dobrovolný spolek sdružující ženy v celé České republice. Své pobočky má ve všech krajích.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307