Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Lesy ČR zvou na výlet do Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny v Libereckém kraji

15. 04. 2012

 

Lesy ČR nově zabezpečily účinnější ochranu porostů v Národní přírodní rezervaci (NPR) Karlovské bučiny v Libereckém kraji. „K naučné stezce Karlovské bučiny v délce 3,5 km se 6 zastaveními přibylo dřevěné oplocení za účelem ochrany bylinného patra a dřevin, jež se v této rezervaci cíleně obnovují,“ vysvětluje Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec.

 

Po naučné stezce Karlovské bučiny za krásami místní přírody

 

„V červnu roku 2011 se nám podařilo otevřít novou naučnou stezku Karlovské bučiny hrazenou z Programu 2020, kterým Lesy ČR celostátně podporují veřejně prospěšné funkce lesů. Pro některé návštěvníky mohou být překvapením dvě nové dřevěné oplocenky. Jejich účelem je v souladu s platným plánem péče zajištění ochrany tohoto mimořádného území proti škodám spárkatou zvěří,“ doplňuje Ludvík Řičář.

 

Rezervace je ze tří stran obklopena převážně smrkovými porosty založenými po velké mniškové kalamitě z počátku minulého století a je tak přirozeným místem migrace zvěře za potravou. V zimním období při vysoké sněhové pokrývce sem zvěř sestupuje z výše položených stanovišť.

 

Dřevěné oplocení území účinně chrání

 

Lesy ČR jako správce majetku státu v daném území připravily ve spolupráci s dalšími organizacemi projekt s názvem „Oplocení NPR Karlovské bučiny“. Díky kvalitně zpracovanému projektu se na tento záměr podařilo získat podporu EU, konkrétně Operačního programu Životní prostředí administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR.

 

Celková délka dřevěného oplocení je 5 200 metrů a chrání plochu cca 51 hektarů. Součástí stavby oplocení jsou také brány v místě křížení s odvozními cestami a přibližovacími linkami. Dále branky a přelezy v místech cest pro pěší a nezbytné výskoky pro zvěř.

 

                                                            Péče o lesní porosty

                                                                           

Na přelomu loňského a letošního roku začala také potřebná lesopěstební opatření. Po nezbytném uvolnění vybraných stromů v některých lokalitách přijde na řadu výsadba jedle bělokoré, javoru klenu a lípy srdčité. Výsadba bude provedena ve formě skupin, aby bylo usnadněno následné ošetřování, ochrana a výchova těchto cenných dřevin.

 

Komplexní účinek oplocení, ale i rozvolnění lesních porostů by se měl příznivě projevit nejen na růstu přirozeně zmlazených nebo dosazených lesních dřevin, ale i na celkové regeneraci bylinného patra. Oplocení by mělo svému účelu sloužit po dobu 30 let.

 

NPR Karlovské bučiny se nachází severozápadně od Liberce mezi Karlovem pod Ještědem a Kryštofovým Údolím. Rezervace byla zřízena v roce 1972 k ochraně květnatých a vápnomilných bučin subatlantského charakteru, s bohatě zastoupenou flórou, zejména lesními orchidejemi. K nejvzácnějším z nich patří kruštík drobnolistý - jedná se o jedinou v současnosti známou lokalitu tohoto druhu v celém Českém masivu. Dále tu roste korálice trojklanná, okrotice bílá a červená, kruštík tmavočervený, z dalších vzácných druhů rostlin pak měsíčnice vytrvalá či lilie zlatohlavá.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588