Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

LIAD, s.r.o. nabízí kraji darem 200 kusů akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s. O přijetí daru rozhodne příští týden krajské zastupitelstvo

18. 04. 2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dne 20. března 2018 zakázal Libereckému kraji pokračovat v postupu k nabytí akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s. v hodnotě přesahující finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Dne 26. března 2018 Liberecký kraj od společnosti Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.) obdržel nabídku daru ve formě 200 kusů akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s. za nominální hodnotu 20.000 korun. Rada Libereckého kraje tento dar na svém mimořádném jednání následně schválila. O tom, zda má kraj akciová práva vykonávat, či nikoliv rozhodne příští týden krajské zastupitelstvo. V případě negativního stanoviska zastupitelů nenabude smlouva platnosti a Liberecký kraj se vlastníkem akcií nestane.

„Právní stránku nabídky jsme si nechali posoudit od advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. Projednávali jsme zejména vztah ke zmíněnému negativnímu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Nabídkou daru ve formě 200 kusů akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s. se dne 27. března zabývala pracovní skupina. Rada kraje přijetí daru schválila na svém mimořádném jednání. „Rada Libereckého kraje možnost stát se akcionářem vítá jako způsob, kterým jsou ve složité právní situaci otevřeny všechny cesty ke zřízení vlastního dopravce,“ dodal Půta.

Advokátní kancelář uzavření darovací smlouvy neshledala v rozporu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Upozornila pouze na fakt, že splnění některých povinností podle zákona o krajích a zákona o obchodních korporacích bude nutné kvůli časovému omezení nabídky překlenout výkladem, nebo nechat znovu schválit v příslušných orgánech. Proto byla do darovací smlouvy doplněna tzv. odkládací doložka. Ta stanoví, že platnost smlouvy je podmíněna schválením majetkového vstupu do ČSAD Liberec, a.s. Zastupitelstvem Libereckého kraje a valnou hromadou společnosti ČSAD Liberec, a.s., která se uskuteční v půlce května 2018.

„Rada Libereckého kraje má na základě zákona o krajích možnost přijetí daru schválit. Darovací smlouvu jsem podepsal. Další postup je na Zastupitelstvu Libereckého kraje, které má pravomoc rozhodovat o obchodních záležitostech. Příští týden se jeho členové vyjádří, zda má Liberecký kraj akciová práva vykonávat. Pokud bude stanovisko nesouhlasné, smlouva platnosti nenabude a kraj akcie nezíská,“ uzavřel Půta.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302