Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberec a Jablonec spojí nová silnice, její výstavba přinese uzavírky a změny jízdních řádů

23. 03. 2016

Komfortnějšího, rychlejšího a bezpečnějšího dopravní spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou se řidiči dočkají v červnu 2018. Výstavba dlouho očekávané přeložky silnice I/14 si však vyžádá od úterý 29. března uzavírky, které se výrazně dotknou také veřejné dopravy. Liberecký kraj je na změny připraven, vytvořil rozsáhlá výluková opatření a v případě potřeby zajistí posílené spoje.

 

V souvislosti se stavbou bude v termínu od 29. března 2016 do 29. května 2018 zcela uzavřena stávající silnice III/29024 mezi libereckými Kunraticemi a jabloneckým Lukášovem. Objízdná trasa pro veškerou dopravu do 12 tun povede z Liberce do Jablonce nad Nisou od okružní křižovatky v Liberci – Kunraticích, přes Vratislavice nad Nisou, Proseč nad Nisou do Jablonce nad Nisou. Doprava nad 12 tun bude vedena silnicí I/35 Liberec, přes křižovatku silnic I/35 a I/65 „Rádelský mlýn“ na silnici I/65. Rozhodnutí o povolení uzavírky bylo vydáno Magistrátem města Liberec, který je kompetentní ve věci kontroly dodržování podmínek vydaného rozhodnutí. „Liberecký kraj požádal Policii ČR o častější kontrolu na objízdných trasách,“ dodává krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Jak se uzavírka dotkne změn ve veřejné dopravě?Společnost KORID LK, koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji, připravila výluková opatření ve veřejné dopravě po dobu trvání stavebních prací (cca 26 měsíců, tedy do května roku 2018). „Nová komunikace převezme téměř kompletní dnešní dopravu ze silnice III/29024 a převážnou část ze stávající silnice I/14. Jedná se o významnou stavbu, která spojí dvě největší města v kraji a já se těším na její dokončení. Stavební práce sebou samozřejmě nesou výrazná dopravní omezení, bez nich to bohužel nejde. Chci proto řidiče a cestující požádat o ohleduplnost, shovívavost a trpělivost. Věřím, že strpění omezení bude stát za to,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Abychom minimalizovali negativa, která by mohla na cestující dolehnout, připravili jsme co možná nejlepší a nejvhodnější opatření,“ doplňuje radní Vladimír Mastník.

V rámci veřejné dopravy dojde k odklonění linek, které inkriminovaným úsekem projíždějí. Uzavírka se dotkne především úseku z Kunratic do Lukášova a budou jí dotčeny linky 141, 940 a 955. „Zatímco na linkách 940 do Vrchlabí (a Špindlerova Mlýna) a na lince 955 do Trutnova dojde spíše k časovým úpravám, na lince 141 z Liberce do Jablonce dojde k její reorganizaci,“ sděluje Otto Pospíšil, zástupce ředitele společnosti KORID LK.

Trasa linky 141 bude upravena trasa následovně:
Liberec, aut. nádr. – Liberec, Fügnerova – Liberec, U Lomu – Liberec,Východní (pouze vybrané spoje) – Jablonec n.Nis.,Brandl (pro možnost přestupu na tramvaj v relaci Mšeno – Vratislavice) – Jablonec n.Nis., Belgická (možnost přestupu na MHD směr Lukášov) – Jablonec n.Nis., Rýnovice, samoobsluha - a dále po své trase směr Mšeno - Jablonecké Paseky a autobusové nádraží.

„Návrh jízdního řádu jsme zveřejnili koncem ledna a řešili jsme připomínky především ze sídliště Kunratická. Odtud cestuje linkou 141 značný počet cestujících především ráno ve směru do Jablonce. To je ovšem na závlek přes zastávku Východní nejméně času. Musíme totiž respektovat návaznosti linky 141 na ostatní spoje, ale také na začátky a konce směn či začátky a konce vyučování. Přesto vybrané spoje ráno do Jablonce a odpoledne z Jablonce přes zastávku Východní pojedou,“ vysvětluje Pospíšil.

Uzavírkou silnice dotčená páteřní autobusová linka č. 141 spojující Jablonec n. N. s Libercem má za cíl obsloužit ty části Jablonce nad Nisou, které nemají jiné spojení tramvají nebo vlakem. Zejména se jedná o velké sídliště ve Mšeně. Náhradní spojení je proto navrženo bez přestupů a co nejrychlejší tak, aby byl dopad na cestující z oblasti Mšena a Rýnovic, vzhledem k situaci, co možná nejmenší.

Liberecký kraj se zároveň připravuje i na variantu, že vzroste poptávka po tramvajovém spojení linkou 11 z Jablonce nad Nisou do Liberce. „Prověřili jsme u Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou možnosti zkrácení intervalu tramvaje z 15ti minut na 10 minut v ranní a případně i odpolední špičce pracovního dne. Budeme sledovat počet cestujících v autobusech i tramvaji a jsme připraveni reagovat posílením dopravy právě tramvajovou linkou. Pokud by to z objektivních důvodů nebylo možné, jsme připraveni posílit linku autobusovou,“ informuje radní Vladimír Mastník. „V každém případě budeme využití spojů a jejich spolehlivost již od prvních dní monitorovat přímo v provozu, a pokud si to situace vyžádá, operativně zareagujeme úpravami jízdních řádů,“ dodává Mastník.

Jízdní řád po dobu výluky naleznou cestující v odkaze:
http://www.iidol.cz/aktuality/745:neprehlednete-vylukove-jizdni-rady-linek-141-940-a-955-pro-obdobi-uzavirky-sil-i-14-kunratice-lukasov.html

Také během platnosti výlukového jízdního řádu mohou cestující zasílat své náměty či připomínky, a to prostřednictvím e-mailu info@korid.cz nebo telefonicky na čísle 774 485 021.

Fakta o stavbě:
Výstavba nové silnice I/14 výrazně zlepší směrové a výškové parametry ve srovnání se stávající komunikací. Jedná se o dokončení kapacitního silničního propojení mezi Libercem a Jablonce nad Nisou, jehož předcházející stavba byla dokončena v červenci roku 2008.

Celková délka nového úseku silnice bude 2514 metrů a stoupací pruh v délce 847 metrů. Stavba za 296,5 mil. Kč (bez DPH) je navržena k zařazení do Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem společnost M-SILNICE a. s.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624