Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecká galerie bude mít bezpečnostní kamery

05. 11. 2008
[id:7124|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj předá Oblastní galerii v Liberci bezpečnostní kamerový systém v  celkové zůstatkové ceně 28.433,68 Kč.

Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj, vznikla za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, organizovat výstavy a vykonávat další aktivity vyplývající z předmětu činnosti. Budova, v níž Oblastní galerie v Liberci sídlí patří mezi památky chráněné státem a vystavené sbírky mají vysokou uměleckou hodnotu. Proto se organizace neobejde bez kvalitního bezpečnostního systému, který by zabránil možné krádeži či poškození. V současné době se Oblastní galerie v Liberci dle sdělení svého ředitele potýká s vážnými problémy kamerového systému, jehož porvoz je poruchový. V červnu 2008 se na Krajský úřad Libereckého kraje obrátil ředitel Oblastní galerie v Liberci s žádostí o převod bezpečnostní techniky, kterou již krajský úřad nevyužívá.

„Jedná se o multiplexní zařízení s ovládáním, které umožňuje  vytvořit audiozáznam a  vyhledávat tak zpětně nahrané události, dále digitální videorekordér Intellex, sloužící k záznamu televizního vysílání nebo k vytváření kopií jiného zpracovaného videosignálu, a standardní monitor 20“. Toto zařízení by galerii umožnilo zapojit všechny bezpečnostní kamery, pořizovat záznam v dostatečné kvalitě a uchovávat záznam po odpovídající dobu,“ uvedl náměstek hejtmana Antonín Schäfer..

Zařízení bylo pořízeno v roce 2000 v rámci rekonstrukce budovy pro sídlo Libereckého kraje. V nedávné době byla provedena pro tento objekt nezbytná obnova a zmíněné zařízení se stalo pro současný kamerový systém krajského úřadu nepotřebné a nevyužité.

„Vzhledem k jeho funkčnosti k případným jiným účelům a bylo nabídnuto k dalšímu využití. Zařízení je vhodné pro Oblastní galerii v Liberci, která o něj projevila zájem.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302