Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecká průmyslovka vyšle učitele na zkušenou do zemí Visegrádu. Slibuje si od toho inovace výuky

11. 10. 2022

Opravdu učíme stejně? Tuto otázku si příští rok položí čtyři učitelé liberecké průmyslovky během výměnných pobytů u svých kolegů na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Zapojí se do projektu, na který škola získala díky Agentuře regionálního rozvoje finance z Visegrádských fondů. Co pobyty přinesou regionu? „Učitelé získají přehled o způsobech výuky v zahraničí, poznají jinou kulturu a zlepší své jazykové vybavení. To vše pak budou moci v hodinách přenést na své studenty,” slibuje si od projektu Jaroslav Semerád, ředitel SPŠSE a VOŠ v Liberci.

Česko usiluje o přísun investic do technologicky náročných oborů s vyšší přidanou hodnotou. Naráží však na limity v podobě nedostatku mladých lidí s dostatečným technickým vzděláním a jazykovou vybaveností. „Existuje obecně nesoulad mezi tím, jak rychle se vyvíjejí nové technologie a tím, jak na to reagují školské osnovy,” uvádí Jaroslav Semerád. Od mezinárodní výměny zkušeností si slibuje zmírnění tohoto hendikepu.

Učitelé se v partnerských školách zaměří především na získání poznatků z výuky informačních technologií, kybernetiky a robotiky. Zajímat je budou také mimoškolní programy. Není totiž výjimkou, že v těchto programech, zaměřených zpravidla více na praxi a řešení reálných problémů, studenti dosahují lepších výsledků než v tradiční školní výuce plné teorie.

Na závěr celého projektu nazvaného „Do we teach the same way?” se zástupci všech zúčastněných škol sejdou na semináři v Liberci. Představí zde svá doporučení, jak výuku na průmyslových školách v jednotlivých zemích inovovat. A to stále není vše. „Chceme, aby nově navázané kontakty učitelů po skončení projektu umožnily i studentům lepší zapojení do mezinárodních projektů nebo soutěží," dodává Semerád.

Projekt je z těch, které mají podpořit bolavé místo na regionálním trhu práce. Proto škole s jeho zpracováním pomohla krajská Agentura regionálního rozvoje z kapacit projektu Smart Akcelerátor. „Liberecký kraj je považován za významné průmyslové centrum země. Aby si tento status i do budoucna zachoval, je zapotřebí pečovat o úroveň technického vzdělávání v regionu,” uvádí Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova a dodává, že projekt „Do we teach the same way?” je jednou z praktických ukázek, jak tato péče ze strany kraje vypadá.

***

Posláním Agentury regionálního rozvoje je poskytovat expertní podporu a realizovat konkrétní rozvojové aktivity ve prospěch Libereckého kraje, a v důsledku jeho obyvatel, podnikatelů a institucí v regionu. Jednou z aktivit je právě podpora vědy, výzkumu a inovací v kraji v rámci projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016369 financovaného z prostředků Evropské unie, MŠMT a Libereckého kraje. https://arr-nisa.cz/       

ARR je držitelem regionální značky 1012+ a provozuje stejnojmenný informační webový portál a rozcestník příležitostí v oblasti vědy, výzkumu a inovací v kraji pod Ještědem. https://1012plus.cz/  

 

Kontaktní osoba a autor tiskové zprávy:

Lukáš Jokl

Marketingový manažer

Smart akcelerátor Libereckého kraje l.jokl@arr-nisa.cz

+420 723 936 617

Mgr. Eva Říhová
odborný zaměstnanec pro externí komunikaci
eva.rihova@kraj-lbc.cz