Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj a památky

08. 12. 2015

Liberecký kraj dlouhodobě podporuje i prezentuje památky na svém území. Ne jinak tomu bude i v roce 2016, kdy chystá aktivity na jejich zviditelnění.

Památka roku 2015 Libereckého kraje

Liberecký kraj udělí cenu „Památka roku 2015 Libereckého kraje“, která si klade za cíl upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v našem regionu. Přihlášky se podávají na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK od 4. ledna do 30. dubna 2016, a to e-mailem na předepsaném formuláři na adrese pamatky@kraj-lbc.cz. „Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce nebo etapy obnovy, a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastníka na realizované obnově ve výši 50.000 Kč,“ uvádí René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. S výsledky bude veřejnost seznámena během Dnů lidové architektury v první polovině července 2016, kdy bude vítězi předán symbolický šek a pamětní deska.

Den otevřeného podstávkového domu

V neděli 29. května 2016 se bude konat již podvanácté „Den otevřeného podstávkového domu“, do kterého jsou zapojeny podstávkové domy v Čechách, Německu i Polsku, a jehož cílem je propagace tradiční lidové architektury. „Hlavním tématem je historická textilní výroba, přesto se do projektu mohou hlásit všichni vlastníci a správci podstávek na území Libereckého i Ústeckého kraje,“ říká o akci René Brož. Majitelé podstávkových domů se mohou opět přihlašovat na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK nejpozději do 30. ledna 2016 na e-mailové adrese jitka.sedinova@kraj-lbc.cz nebo pamatky@kraj-lbc.cz.

Spolupráce Libereckého kraje a spolku Ještěd 73, z.s.

Na základě dlouholetých snah Libereckého kraje přispět k obnově národní kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd vstoupil Liberecký kraj do spolku Ještěd 73, z. s. Liberecký kraj bude zastupovat Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort cestovního ruchu, kultury a památkové péče, která dlouhodobě usiluje o záchranu Ještědu. Cílem spolku je kromě prezentace objektu také sjednocení aktivit různých skupin týkající se Ještědu a napomoci vzniku podkladů a projektů pro budoucí rekonstrukci a podání žádostí do dotačních titulů. Spolek v minulých měsících svolal pracovní skupinu z odborníků a žijících autorů, která pracuje na podmínkách pietní obnovy Ještědu.

Dotační programy pro rok 2016

Pro rok 2016 vyhlašuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu dotační programy Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a Stavebně historický průzkum. „Žádosti o dotaci mohou být předkládány v termínu od 25. ledna do 22. února 2016 prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách kraje,“ uvádí René Brož. „V programu Záchrana a obnova památek došlo oproti minulým letům ke změnám. K rozdělení je vyčleněno 9 mil. Kč. Podařilo se navýšit částku minimální dotace z 20.000 na 40.000 Kč a částku maximální dotace z 200.000 Kč na 300.000 Kč, a bylo stanoveno, že projekty musí být realizovány pouze dodavatelsky,“ upřesňuje René Brož.

U programu Stavebně historický průzkum je částka k rozdělení 300 tis. Kč, k žádným zásadním změnám nedošlo. V obou programech mohou o dotaci žádat vlastníci kulturních památek dle zákona č. 20/1987 Sb., příp. jiné osoby se souhlasem vlastníka. Dotaci však nelze poskytnout na obnovu a stavebně historický průzkum kulturních památek ve vlastnictví Libereckého kraje nebo České republiky.

Co dát letos pod stromeček? Turistickou aplikaci Libereckého kraje!

Mobilní aplikace s názvem „Průvodce Libereckým krajem“ přináší v mobilu kompletní informace, které se budou hodit pro naplánování i během návštěvy našeho kraje. Aplikaci lze stáhnout zdarma v příslušných obchodech operačních systémů (Google play, App Store, Windows Store), na které navede odkaz umístěný na webové stránce www.liberecky-kraj.cz.

Návštěvník dostane přehled o turistických zajímavostech a cílech, o možnostech ubytování či stravování či kulturních a sportovních akcích v zájmovém místě. Může zhlédnout virtuální prohlídky a tematické okruhy pěších, cyklo, naučných, běžeckých i bezbariérových tras. „Body zájmu, které návštěvníka zaujmou, si může přidat mezi oblíbené a vytvářet galerie, a později se k nim vrátit buď přihlášením přes účet na www.liberecky-kraj.cz,  Facebook nebo Google+. Nově byly vytvořeny i tipy na výlet pro handicapované a tipy na výlet s filmovou turistikou,“ uvádí Eva Hornová, vedoucí oddělení cestovního ruchu.

„Liberecký kraj dokončil na podzim další projekt na podporu marketingu cestovního ruchu. Během ročního projektu bylo zrealizováno 18 aktivit, které přispějí k obohacení prezentace Libereckého kraje na poli cestovního ruchu,“ říká Eva Hornová. Konkrétně jde dotisk trhacích map rozhleden a hradů a zámků, které jsou primárně určeny pro informační centra. Dále vznikl nový image katalog a letní mapa, vydaly se turistické noviny regionů Jizerské hory, Krkonoše a Český ráj, které jsou návštěvníkům také k dispozici na infocentrech.

Liberecký kraj zadal i dvě studie – jedna se věnovala zmapování turistických objektů z hlediska bezbariérové turistiky. V rámci projektu bylo zmapováno 60 objektů a označeny symbolem přístupnosti, návštěvník obdrží tyto informace na portále www.liberecky-kraj.cz. Druhá studie se věnovala filmové turistice a filmovým výletům.

Z dalších aktivit, které díky projektu vznikly, jsou nové funkce na turistickém portálu www.liberecky-kraj.cz, nové liniové trasy na mapovém portálu pro běžecké lyžování, vznik ruské a holandské mutace portálu či jeho responzivní design. „Dnešní doba si žádá jiný způsob poskytování informací, vše se přesouvá z tištěné formy do zábavných forem na webech, sociálních sítích a není tomu jinak v sekci cestování. Takže pokud by aplikace nestačila, lze otestovat znalosti na Facebooku. Liberecký kraj spustil dvě nové vědomostní hry – „Pexeso Libereckého kraje“ a „Kvíz Libereckého kraje. Obě dvě jsou dostupné na profilu Libereckého kraje na Facebooku, Liberecký kraj – cestou necestou,“ uzavírá Eva Hornová

Více informací:
Eva Hornová, eva.hornova@kraj-lbc.cz, 485 226 614
Jitka Šedinová, jitka.sedinova@kraj-lbc.cz, 485 226 676 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624