Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj bude opět podávat soudní žalobu k Vrchnímu soudu a ústavní stížnost Ústavnímu soudu, tentokráte proti rozhodnutí ministerstva kultury

06. 09. 2001
[id:55|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Dne 28.6.2001 bylo prostřednictvím faxu Libereckému kraji doručeno rozhodnutí (bez příloh) Ministerstva kultury ČR o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku kraje v souvislosti s přechodem zřizovatelských práv ke Státní vědecké knihovně v Liberci. Dne 15.8. kraj obdržel originál výše uvedeného rozhodnutí s přílohami. Toto rozhodnutí vymezuje podmínky pro další hospodaření a nakládání s majetkem kraje. Jakékoli stanovení podmínek omezuje právo vlastníka, Liberecký kraj, při hospodaření a nakládání s majetkem. Proto včera rada souhlasila se záměrem podání soudní žaloby k Vrchnímu soudu a ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu proti rozhodnutí ministerstva kultury čj. 10.468/2001 ze dne 27.6.2001 a uložila vedoucímu odboru legislativního a právního krajského úřadu zajistit zpracování žaloby a stížnosti.
V souvislosti se Státní vědeckou knihovnou rada kraje včera souhlasila s předloženým návrhem zřizovací listiny Krajské knihovny Liberec. V tomto bodě se diskutovalo nejvíce o změně názvu, který byl nakonec schválen a především o faktu, zda bude krajská knihovna vykonávat i funkci městské knihovny. Se zástupci Statutárního města Liberec se v současné době vedou jednání o podílu města na případném financování knihovny.