Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj chystá kultivaci okolí svého sídla

21. 03. 2018

Rada Libereckého kraje na svém pravidelném zasedání dne 20. března rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky na kultivaci okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje. Hlavními body při zpracování projektové dokumentace je výstavba nového parkovacího domu, lávky přes Lužickou Nisu, dále úprava nábřežní zdi tak, aby vznikla u vody náplavka, či kompletní revitalizace okolí sídla krajského úřadu pomocí sadových úprav.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 9.860.000 korun včetně DPH. „Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort dopravy a investic Marek Pieter. 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti architektonického návrhu a dalších záležitostí, jako je například projektová dokumentace pro územní rozhodnutí či stavební povolení. Dále je předmětem veřejné zakázky provedení inženýrské činnosti, poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby a následný autorský dozor po dobu trvání stavebních prací, a to na podobě nového parkovacího domu, lávky přes Lužickou Nisu, na úpravě nábřežní zdi tak, aby vznikla u vody náplavka, či na celkové kultivaci okolí sídla Libereckého kraje pomocí sadových úprav.

Nabídku na výše zmíněný projekt předložila společnost re:architekti studio s.r.o. Nabídková cena, kterou firma předložila, je 7.590.000 Kč bez DPH (tj. 9.183.900 Kč s DPH). Hodnotící komise konstatovala, že účastník s touto nabídkou splnil všechny kvalifikační předpoklady a požadavky.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302