Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj dá na obnovu památek 9 mil. Kč, potřeby žadatelů jsou však mnohonásobně vyšší

16. 03. 2016

Rada kraje na svém jednání 15. března schválila žadatele ve dvou dotačních programech resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury. Návrh příjemců bude předložen ke schválení na březnovém jednání krajského zastupitelstva.

V programu „Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji“ podpořila 48 předložených žádostí. Celkem o dotaci však zažádalo 129 zájemců. Pro administrativní nesoulad bylo vyřazeno 22 z nich. Celková výše požadované dotace od řádných žadatelů činila téměř 22 mil. Kč. Liberecký kraj, přesto, že oproti loňskému roku navýšil alokaci v tomto programu více než dvojnásobně na 9 mil. Kč., mohl uspokojit jen 48 žadatelů. Finanční podpory se tak dočkají například projekty Záchrana vzácných bozkovských varhan (IV. etapa), Obnova střešního pláště kostela sv. Mikuláše v Brništi (dokončení) nebo Restaurování barokního oltáře s obrazem v bývalém rytířském sálu na zámku ve Svijanech.

Situace v dotačním programu „Stavebně historický průzkum“ byla vyrovnanější. Celkový objem požadovaných financí u úspěšných žadatelů byl více jak 400 tis. Kč. Rada Libereckého kraje podpořila celkem 10 žádostí ve výši 300 tis. Kč. Mezi nimi jsou například projekty Stavebně historický průzkum kostela Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově, Zpracování kompletního stavebně historického průzkumu kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem nebo Kaple sv. Anny ve Mšeně - stavebně historický průzkum.

„Počet žádostí svědčí o tom, že majitelé mají zájem dobře pečovat o památkové objekty, které mají ve svém vlastnictví. Budeme usilovat o to, abychom mohli i v budoucnu programy podpořit minimálně ve stejné výši,“ okomentovala stávající situaci statutární náměstkyně hejtmana Hana Maierová.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624