Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj dbá na bezpečnost mládeže na silnicích

02. 11. 2016

Žáci a studenti škol byli pozváni na preventivní multimediální představení do českolipského Kina Crystal. Na mladé diváky čekalo autentické vyprávění záchranářů i vážně zraněných při nehodách. Mohli tak nanečisto prožít atmosféru panující na místě tragické dopravní nehody.

Kino Crystal přivítalo v úterý 1. listopadu na 500 středoškoláků a žáků posledních ročníků základních škol z celého Českolipska. Liberecký kraj pro ně zajistil dvě představení dopravně preventivního představení The Action New Generation. Ne náhodou. Dospívající mladí lidé trvale patří na silnicích k nejohroženějším. To potvrzuje i řeč chladných statistik dopravních nehod. „Počet usmrcených mladých lidí ve věku 15-17 let na 1 milión jedinců příslušné věkové skupiny je 10x vyšší než u dětí do 14 let. U osob ve věku 18-20 let se tento počet nadále zvyšuje, a to na dvojnásobek. Pravděpodobnost, že se člověk ve věku 18-25 let stane účastníkem smrtelné dopravní nehody, je 2,5x vyšší než u zbytku populace,“ upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. 

Mladí ve věku 15-18 let rozumově chápou, proč je třeba dodržovat příslušné zásady bezpečného chování na silnicích. Pokud se chovají rizikově, jedná se nikoliv o neznalost důležitých pravidel, ale o osobnostní nezralost. Rozpor mezi sebepojetím a reálnou mírou bezpečně se pohybovat v silničním provozu. Jízdu motorovým vozidlem často považují za adrenalinovou zábavu. Bohužel však ne vždy jsou schopni uvědomit si celkové dopady případné zaviněné závažné dopravní nehody. O potřebě věnovat náležitou pozornost bezpečnosti mladých v silničním provozu svědčí i slova starostky České Lípy Romany Žatecké, která se představení také zúčastnila: „Zhruba před dvěma týdny došlo nedaleko České Lípy k tragické nehodě, při které zbytečně zemřel dvacetiletý řidič. Bezpečnosti mladých lidí na silnicích musíme věnovat trvalou pozornost. Preventivní programy by se měly stát běžnou součástí jejich vzdělávání.“

Tradiční racionální přístup působení na účastníky silničního provozu, aby se na silnicích chovali zodpovědně a ohleduplně, často selhává.  „Oslovit mladou generaci je velmi složité,“ uvádí David Bonaventura, režisér projektu. A jedním dechem dodává: „Důraz klademe na autentičnost. Žádní herci, žádná fikce. Vystupují skuteční policisté, hasiči a zdravotničtí záchranáři. Diváci intenzivně vnímají příběhy záchranářů, hasičů a policistů, kteří je vyprávějí velmi autenticky se všemi podrobnostmi.“

Při představení se mladí diváci ovšem seznámí i s tragickými příběhy konkrétních vrstevníků, kteří si z nehody odnesli do dalšího života natolik závažné následky, že budou trvale upoutáni na invalidní vozík. Jejich upřímné vyznání plné emocí na diváky působí s nebývalou silou. „Z představení odcházejí s přesvědčením, že rizikové chování opravdu může způsobit vážnou dopravní nehodu, jejíž následky tragicky dopadají na konkrétní lidi a jejich okolí. Jeden nepodařený krok na prahu života může nekompromisně a nevratně zamíchat kartami osudu,“ uzavírá Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.   

Bližší informace podá:
Jan Polák
koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje
tel.: 776 844 388
e-mail:  jan.polak@bezpecnenasilnicich.cz

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624